SIVUSTOA PÄIVITETÄÄN RAHOITUSKAUDEN 2023-2027 TIEDOILLA MAALISKUUN 2023 AIKANA

Ohjelmakauden 2014-2020 ja siirtymäkauden 2021-2022 rahoituskehys on käytetty.

Yritystukien ja hanketukien osalta vuoden 2022 rahoitusten haku on päättynyt. Rojekti-rahoituksen haku on avoinna 1.3.2023 - 31.5.2023.

Odotamme uuden ohjelmakauden alkamista keväällä 2023, joten nyt on hyvää aikaa jalostaa uusia hankeideoita.

Yritystukea voidaan myöntää pienille aloittaville ja toimintaansa laajentaville maaseutuyrityksille (alle 10 htv). Tavoitteena on saada maaseutualueelle uusia palveluita ja työpaikkoja sekä kehittää alueen yritystoimintaa. Maaseudun yritystukia voivat hakea maaseudun yrittäjät - maatilakytköstä ei vaadita.

Lue lisää yritystuista oheisesta linkistä.

Yritystuet (avautuu uuteen välilehteen Ruokaviraston sivustolle)

Yritystuen yleiset edellytykset

  • yritystoimenpide sopii kehittämisohjelmien tavoitteisiin
  • yrityksellä on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan
  • riittävä ammattitaito
  • pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle
  • tuki ei saa vääristää kilpailua
  • yrityksen tulee esittää toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma suunnitelma toimenpiteistä, joihin tukea haetaan ja kustannusarvio
  • tukea ei myönnetä yrityksen tavanomaiseen toimintaan

Investointituki, joka on tarkoitettu esim. tuotantotilojen hankkimiseen tai rakentamiseen, koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan sekä aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistojen, patenttien ja valmistusoikeuksien hankintaan.

Investointituki (avautuu uuteen välilehteen)

Sivu päivitetty 15.12.2022