Päätösvaltaa Elävä Kainuu LEADER ry:ssä käyttää 9 + 1 -henkinen hallitus, jossa ovat tasaisesti edustettuina julkishallinnon, yhdistysten/yritysten ja paikallisten asukkaiden edustajat. Tämän ns. kolmikannan lisäksi hallitusten jäsenet valitaan maantieteellisesti kattavasti eri puolilta toiminta-aluetta.

Yhdistyksen hallitus käsittelee saapuneet tukihakemukset ja puoltaa/hylkää Leader-rahoituksen "Kaveria ei jätetä" -kehittämisstrategian, ennalta päätettyjen valintakriteerien sekä vuosittaisen rahoituskiintiön puitteissa. Hakemusten arviointi ja päätöksen teko on esitetty tarkemmin välilehdellä "Rahoitus" kohdassa "valintakriteerit". Hallituksen tehtäviin kuuluu myös mm. päättää toimintatavoista, palkata tarvittava henkilöstö ja pitää yhteyttä yhteistyö- ja sidosryhmiin sekä omiin taustatahoihinsa.

Hallitus kokoontuu noin 7 - 8 kertaa vuodessa. Kokouksia pidetään mahdollisuuksien mukaan eri puolilla Elävä Kainuu LEADER:in toiminta-aluetta.

Kokouksessa käsiteltäväksi aiottu hakemus on jätettävä sähköisesti Hyrrä-järjestelmään määrättyyn päivämäärään mennessä. Tärkeät päivämäärät löydät alta. Asiakkaan esittämästä erityisestä syystä hakemuksen voi jättää myös paperihakemuksena.

Linkki: Hallituksen jäsenet 2022 - 2023

Sivu päivitetty 3.8.2022