Elävä Kainuu Leader ry on yhdistysten, yritysten, yksityishenkilöiden ja julkisorganisaatioiden kanssa toimiva paikallinen maaseudun kehittäjätaho, joka tuo esiin ja toteuttaa ruohonjuuritason tarpeita ja toivomuksia maaseudun kehittämiseksi. Yhdistys myöntää Leader-rahoitusta toiminta-alueen yrityksille ja yhteisöille.

Elävä Kainuu LEADER ry perustettiin vuonna 1997. Yhdistys toimi vuoteen 2010 saakka nimellä Kainuun naisyrittäjyys LEADER ry. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä käytetään nimeä LAG Living Kainuu LEADER.

Yhdistyksen toiminta-alue kattaa Kuhmon kaupungin sekä Hyrynsalmen, Ristijärven, Sotkamon ja Suomussalmen kunnat. Alueen pinta-ala on suurempi kuin koko Uudenmaan maakunta, mutta asukkaita alueella on keskimäärin 2 asukasta neliökilometrillä. Toiminta-alueella on yhteistä rajaa Venäjän kanssa 262 km. Kainuulaisilla on pitkät perinteet rajan yli tapahtuvassa yhteistyössä.

Elävä Kainuu LEADER ry:llä on toimisto Suomussalmella.

Päätösvaltaa Elävä Kainuu LEADER ry:ssä käyttää puheenjohtaja ja 9 -henkinen hallitus, jossa ovat tasaisesti edustettuina julkiset tahot, yhdistykset ja paikalliset asukkaat. Yhdistyksen hallitus esittää hankkeita rahoitettavaksi ELY-keskukselle vuosittaisen rahoituskiintiön puitteissa. Hallitus myös päättää toimintatavoista, palkkaa henkilöstön ja pitää yhteyttä taustaorganisaatioihinsa.


Hallitus kokoontuu noin 7 - 8 kertaa vuodessa ja kokouksia pidetään mahdollisuuksien mukaan eri puolilla Elävä Kainuu LEADER:in aluetta. Vuosikokous pidetään keväisin huhti-toukokuussa vuorotellen eri paikkakunnilla. Vuosikokoukseen on pyydetty puheenjohtaja siltä paikkakunnalta, jossa kokous pidetään.

Yhdistyksen tarkoitus on

  • kannustaa maaseudun asukkaita yhteistyöhön alueensa kehittämiseksi
  • parantaa asukkaiden henkistä ja taloudellista hyvinvointia
  • säilyttää maaseutu elinvoimaisena
  • lisätä maaseudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja kokemusten vaihtoa eri maaseutualueiden välillä, kaupunki- ja kv-yhteistyö mukaan lukien.

Yhdistys

  • laatii ja toteuttaa maaseudun kehittämisohjelmia
  • edistää yrittäjyyttä ja verkostoitumista
  • toimii jäsentensä yhteistyöelimenä maaseudun kehittämistyössä
  • edistää työllisyyttä
  • kouluttaa, neuvoo ja tiedottaa.

Sivu päivitetty 3.8.2022