Woman the Hunter Kainuu

Naisten ja tyttöjen erä- ja metsästysharrastuksen kehittämishanke Elävä Kainuu LEADER ry:n toiminta-alueella

Woman the Hunter Kainuu (WtH Kainuu) –hanke on tuotettu ja suunnattu erityisesti eränkäynnistä, metsästyksestä, luonnosta ja sen tarjoamista harrastus- ja vapaa-ajan sekä elinkeinotoiminnan mahdollisuuksista kiinnostuneille Elävä Kainuu LEADER ry:n toiminta-alueella asuville ja/tai alueella metsästäville tai eränkäyntiä tms. luontoon
liittyvää harrastaville naisille ja tytöille. Hankkeen toimenpiteet toteutetaan pääasiassa Hyrynsalmella, Kuhmossa, Ristijärvellä, Sotkamossa ja Suomussalmella.

Hankkeen tavoitteena on
- lisätä naisten ja tyttöjen tietotaitoa ja osaamista riistanhoitoon, eränkäyntiin ja metsästykseen sekä näiden ”sivutuotteisiin” (ruokaan, kulttuuriin, koiratoimintaan, ammuntaan jne.) liittyen
- osallistua metsästävien naisten verkoston rakentamiseen sekä sen jäsenten välisen yhteistoiminnan edistämiseen kansallisesti ja kansainvälisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
- edistää metsästyksen ja eränkäynnin (sekä niihin läheisesti liittyvien toimintojen) tunnettuutta sekä imagon kehittymistä positiiviseksi, kestävän kehityksen periaatteet ja ekologisesti kestävän riistatalouden huomioivaksi harrastus- ja elinkeinotoiminnaksi naisten ja tyttöjen keskuudessa
- innostaa yhä uusia naisia ja tyttöjä (samalla myös poikia ja perheitä) löytämään "oma juttunsa" siitä mahdollisuuksien paletista, joka jo tänä päivänä on tarjolla ja ideoida uusia tuotteita, palveluja ja toimintoja kohderyhmän käyttöön/hyödynnettäväksi (esim. uudet matkailutuotteet, toimintatavat jne.)

Hanke järjestää mm. erilaisia tapahtumia, työpajoja, seminaareja ja/tai infopäiviä em. tavoitteisiin ja teemoihin liittyen. Toimenpiteitä toteutetaan yhteistyössä Vaara Karjalan Leader ry:n alueella toteutettavan paikallishankkeen sekä useiden muiden sen sisällöllisiin aihepiireihin liittyvien tahojen kanssa.

Hankkeen toiminnallinen toteutusaika on 2.1.2017 – 28.2.2019. Hankkeen vetäjänä toimii Marika Moisanen (marika.moisanen@kainuuleader.fi, P. 0400 242 159). Kaikkien hankkeesta kiinnostuneiden kannattaa liittyä hankkeen postituslistalle, jonka kautta lähetetään ajankohtaistietoa hankkeen tapahtumista ja tilaisuuksista sekä yleisesti etenemisestä. Listalle pääsee (ja halutessaan omalla ilmoituksella myös pois) laittamalla viestiä (nimi, osoite, puh.nro ja sähköposti) Marikalle