Lisätietoja:


Pirjo Heikkinen, p. 050 554 1992

Woman the Hunter on Wheels and Wings -kansainvälinen Leader-hanke

Elävä Kainuu Leader ry on toteuttanut vuosien 2017 - 2018 aikana kahta naisten eränkäyntiin liittyvää, luonnonläheistä hanketta.

Naisten eräkäynti ja metsästys on selkeästi kasvava trendi sekä Suomessa että myös yleisemmin Euroopassa ja maailmalla. Keväällä 2017 Elävä Kainuu Leader haki toiminta-alueelleen rahoituksen paikalliseen hankkeeseen, jossa yhtenä johtavana tavoitteena oli oman yhdistyksen perustaminen kainuulaisille eräileville naisille ja tytöille. Tämä tavoite toteutui syksyllä 2017, jolloin Kainuun Korpinaiset ry aloitti aktiivisen toimintansa. Paikallisella hankkeella oli selkeä tarve, tällä hetkellä hankkeen FB-sivustolla on 357 jäsentä, ja hankkeen järjestämiin lukuisiin tilaisuuksiin löytyy hyvin osallistujia. Idea ja suuri apu hankkeen rakentamiseen ja myös yhdistyksen perustamiseen tuli Vaara-Karjala Leader ry:n alueelta, jossa oli meneillään esiselvityshanke. Woman the Hunter. Projektipäällikkönä oli Jaana Puhakka, joka myös on aktiivinen toimija Pohjois-Karjalan Jahtinaiset ry:llä. (Suomessa toimii 54 Leader-ryhmää, joista löytyy apu ja kumppani hyvin moniin tarpeisiin ja hankkeisiin). Paikallinen hanke, Woman the Hunter Kainuu päättyy 2018 lopussa.


Vuoden 2018 alussa Elävä Kainuu haki Oulujärvi Leaderin kanssa yhteisen, vuoden mittaisen, kansainvälisen Leader-hankkeen. Woman the Hunter on Wheels and Wings - "naismetsästäjät pyörillä ja siivillä" -hankkeen tavoitteena oli antaa kainuulaisille eräileville naisille mahdollisuus kansainväliseen verkottumiseen ja yhdessä oppimiseen. Opintomatkat tehtiin kansainvälisen hankkeen kumppanien alueille, Viroon LAG Võrun alueelle huhtikuussa ja Slovakiaan LAG Podhoranin alueelle kesäkuussa. Opintomatkoille osallistui yhteensä 35 kainuulaista naista tai tyttöä. Kainuun osana hankkeessa oli järjestää virolaisille metsästäville naisille alueemme 4 päiväinen ohjelma, jossa esitellään Suomen ja Kainuun historiaa, olosuhteita ja toimintatapoja metsästykseen ja eräilyyn liittyen, niin sanottu Hossa Base Camp. Virolaisten opintomatka aloitettiin yhteisellä tervetuliaistilaisuudella Paljakka-hotellissa, jossa valaisevan puheen suomalaisesta metsästyshistoriasta, nykypäivästä, sekä tärkeimmistä saaliseläimistä piti Suomen metsästäjäliiton tiedottaja Kai Tikkunen. Hänen sanomansa oli muun muassa, että esihistoriallisena aikana myös Suomessa nainen on ollut miehensä rinnalla metsästämässä, ennen agraarikulttuurin alkua, ja että Suomessa on runsaat 22 000 rekisteröitynyttä naismetsästäjää, ja metsästäjäkortin suorittajissa on jo suuri osa naisia. Hossan päivien aikana ryhmä majoittui Hossan Lumossa, jossa laitettiin yhdessä nuotioruokaa iltaisin, myös tikkupullaa. Kainuun Korpinaiset opastivat ja auttoivat rantaongintaillassa. Jarmo Heikkinen piti ryhmälle hienon luennon karhuista. Kainuussa koirat ovat hyvin monesta muusta maasta poiketen tärkeä osa metsästystä, joten näihin pääsi ryhmä tutustumaan myös perusteellisesti koiraesittelyssä. Hossassa järjestettiin myös yhteinen työpaja Kari Malisen johdolla, jossa pohdittiin metsästysmatkailuun uusia tuotteita, jotka kohdistuisivat paremmin naisille ja perheille. Tässä voi olla uusille yrittäjille mahdollisuus, sekä Virossa että Kainuussa. Kuulimme, että Viroon tulee jo nyt vuosittain naisryhmiä hanhimetsälle Islannista.

Hossan leirin ja opintomatkan jälkeen virolaiset ja kainuulaiset naiset matkasivat Ilomantsiin naismetsästäjien omaan kansainväliseen WasH-konferenssiin, joka järjestettiin 18.8., ensimmäisen kerran Suomessa. Tilaisuutta sponsoroi muun muassa Metsähallitus näyttävästi. Lisätietoja: https://wash.metsastajaliitto.fi/

Kansainvälisen hankkeen yksi yhteinen toimenpide, sähköinen villiruokakirja, valmistuu ennen vuoden loppua. Kaikki kumppanuusalueet ovat osallistuneet tähän kuvaamalla ja kirjoittamalla omia reseptejään, 10 jokaiselta alueelta. Villiruokaan luetaan riista- ja kalaruokien ohella myös muut luonnosta saatavat ainekset. Tavoitteena on, että kirja olisi siinä muodossa, että sen kautta voidaan jatkossakin laittaa jakoon itse testattuja, hyviksi koettuja reseptejä.
Hankkeessa tapahtunutta verkostumista jatketaan nyt miettimällä pieniä kumppanuushankkeita. Aiheeseen liittyvää uutta yritystoimintaa rohkaistaan aloittamaan kokeiluin Kainuussa, siihen meille luonto tarjoaa hyvät mahdollisuudet.