Woman the Hunter on Wheels and Wings -kansainvälinen Leader-hankeHankeen hallinnoijana ja rahoittaja toimi Elävä Kainuu Leader ry. Hankkeen osarahoittajana ja kainuulaisena kumppanina toimi Oulujärvi Leader ry. Muita kumppaneita olivat Slovakiasta Associate Partner sekä Virosta MTÜ Võrumaa Partnerluskogu. Hanke toteutettiin ajalla 1.1.2018 – 30.4.2019.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli luoda verkostoja Kainuussa, Virossa sekä Slovakiassa olevien kumppaneiden kanssa ja siten kehittää eettistä ja kestävää eränkäyntiä metsästävän naisten näkökulmasta alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Tavoitteena oli myös vahvistaa metsästävien naisten toimintaa alueellisesti ja kansainvälisesti vertaistuen, opintomatkojen sekä työpajojen avulla. Hankkeessa tutustuttiin kumppanuusalueiden erilaisiin eränkäyntitapoihin sekä ruokakulttuureihin. Hankkeen yhtenä tuloksena syntyi yhdessä koottu englanninkielisenä e-kirjana julkaistu villiruokakirja, joka on vapaasti ladattavissa alla olevasta linkistä.

Viro 12.-15.4.2018

Ensimmäinen opintomatka suuntautui Viroon, jossa tutustuttiin Võrun alueen vahvakantaisen riistaeläimen, majavan, kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen sekä sen merkitykseen paikalliselle eränkäynnille. Viidelletoista osallistujalle esiteltiin paikallistuotebrändin (Uma Mekk) laajuutta ja sekä käyttöä markkinoinnissa. Opintomatkalla tutustuttiin myös Eesti Naisküttide Selts -ryhmän toimintaan sekä alueen eränkäyntikulttuuriin. Varsinkin paikallisen metsästysseuran nuorisotyö oli merkillepantavaa.

Slovakia 16.-19.6.2018

Toinen opintomatka tehtiin Slovakiaan Podhoranin alueelle, jossa tutustuttiin kahdenkymmenen osallistujan voimin maailmankuuluun nuorten koulutusjärjestelmään Slovakian haukkametsästysorganisaatiossa, tutustuttiin Club of Slovak Lady Hunters -ryhmän toimintaan sekä slovakialaiseen eränkäyntikulttuuriin.

Kainuu 14.-17.8.2018

Kolmas opintomatka järjestettiin Kainuuseen, Vieraat otettiin vastaan Puolangan Paljakassa, jossa esiteltiin Suomen ja Kainuun metsästyskäytäntöjä, eränkäynnin historiaa ja nykypäivää sekä luonnon merkitystä kainuulaisille. Osallistujia oli yhdeksän Virosta ja kuusi Kainuusta. Toisena kohteena oli Suomussalmen Hossa, jossa järjestettiin kolmipäiväinen tapahtuma Base Camp Hossa. Tapahtumassa esiteltiin suomalaista eränkäyntikulttuuria, kansallispuistoverkostoa sekä koirien käyttöä metsästyksessä. Työpajaosuudessa pohdittiin erä- ja luontomatkailun tuotteistamista uusista näkökulmista yhteistyössä paikallisten yrittäjien ja matkailutoimijoiden kanssa. Kainuusta jatkettiin matkaa Ilomantsissa 17-19.8.2018 järjestettyyn kansainvälinen Woman and Sustainable Hunting IV konferenssiin.

Hanke toi Kainuuseen uutta osaamista, uusia verkostoja, sekä eräilystä kiinnostuneille naisille uskallusta lähteä kansainväliseen toimintaan mukaan. Kainuulaisilla on opittavaa virolaisilta metsästettävän riistan kokonaisvaltaisemmasta käsittelystä ja käyttämisestä sekä riistaruokien valmistamisen opettamisesta. Slovakiassa puolestaan opetetaan lapsille riistan tunnistusta aktiivisesti eri metsästäjäjärjestöjen (varsinkin naismetsästäjien) toimesta mm. pienimuotoisissa työpajoissa.

Kainuun Korpinaiset ry ovat aloittaneet lasten, nuorten ja naisten aktivointia kiitettävästi Kainuussa. He tekevät työtä eränkäyntiin, luontoon ja villiruokaan liittyvissä asioissa laajalla yhteistyöllä muiden toimijoiden kanssa. Yhdistys suunnittelee hanketta, jolla toteutettaisiin Puolassa WASH -konferenssiin osallistuminen laajasti Kainuusta.

Tutustu Kainuun Korpinaisten toimintaan alla olevasta linkistä.

https://kainuunkorpinaiset.fi/

Lisätietoja hankkeesta

Paula Seppänen
toiminnanjohtaja
Puh. 040 156 2210
paula.seppanen@kainuuleader.fi