Elävä Kainuun LEADER ry:n hallinnoimassa hankkeessa aktivoidaan kansalaisia sekä eri toimijatahoja osallistumaan paikalliseen kehittämiseen verkostoitumista hyödyntäen. Tarkoituksena on hakea ratkaisuja ja kehittää toimintatapoja kansalaisten tarpeista/ideoista lähtien.

Tietoa hankkeesta

Hankkeen tavoite ja toteutusaika?

Tavoitteena on muodostaa Sotkamoon, Kuhmoon, Ristijärvelle, Hyrynsalmelle ja Suomussalmelle kaikille toimijoille avoimia vapaita verkostoja, joiden toimintaan voi osallistua myös alueen ulkopuolelta. Verkostot toimivat jonkun itse tärkeäksi kokemansa kehittämishaasteen/ongelman ratkaisemiseksi tai ihan vain jonkun itselleen tärkeän asian edistämiseksi. Myös jo olemassa olevat verkostot voivat lähteä mukaan toimintaan.

Hankkeen toiminnallinen toteutusaika on 1.11.2019 - 31.5.2021


Mitä hankkeessa on tehty ja tullaan tekemään?

Vuoden 2019 lopussa hanke teki yhteistyötä kuntien ja muiden hankkeiden kanssa sekä kartoittaen jo olemassa olevia verkostoja ja hyviä käytäntöjä muualta. Kuntakohtaiset kyselyt tehtiin vuoden 2020 alussa, jonka jälkeen kutsuttiin kunnittain koolle kaikille avoimet työpajat syys- ja lokakuussa 2020. Marraskuussa järjestettiin virtuaalinen opintomatka Sukevalle ja Vuolijoelle, josta alueen toimijat saivat uusia ideoita ja rohkaisua omaan toimintaansa. Keväällä 2021 järjestetään virtuallinen työpaja, jossa kannustetaan verkostoitumaan kuntakohtaisissa työpajoissa esille nousseiden teemojen ympärillä yli kuntarajojen.

Työpajoissa tärkeäksi koettujen aihealueiden ympärille on muodostettu vapaita verkostoja, joissa kehitystyötä tehdään yhdessä. Verkostot voivat aloittaa toimintansa milloin tahansa hankkeen aikana.

Hankkeen lopussa kootaan yhteen toiminnan tulokset. Hankeen päätyttyä tavoitteena on, että vapaista verkostoista muodostuu pysyvä paikallisen kehittämisen toimintatapa.


Miten mukaan Vapaisiin verkostoihin?

* Ilmoita kiinnostuksen kohde ja yhteystietosi hankevetäjälle, sinut voidaan vinkata mukaan jo toimivaan verkostoon.
* Kokoa itse verkosto oman kehittämisaiheen/-idean ympärille.
* Yksi ryhmästä toimii yhteyshenkilönä (verkoston äänenä) ja pitää yhteyttä on hankevetäjään. Yhteyshenkilön tehtävänä on koordinoida verkoston toimintaa ja jäseniä.
* Osallistu kunnissa järjestettäviin tilaisuuksiin.
* Osallistu somessa järjestettäviin tilaisuuksiin
* Voit halutessasi olla osallisena monissa verkostoissa


Miksi kannattaa osallistua?

* Voit vaikuttaa juuri sinua kiinnostavaan asiaan.
* Verkostoidut samanhenkisten ihmisten kanssa.
* Saat apua verkostolta, kun haluat muuttaa jonkin maaseudun asian nykytilaa.
* Matala osallistumiskynnys.
* Keräät uusia kokemuksia.
* Opit uusia toiminnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia (sanoista tekoihin).


Osa-aikaisena hankevetäjänä toimii tradenomi Eeva-Liisa Kemppainen.


Somessa on helppo sanoa, nyt myös tartutaan toimeen!

Toimivat vapaat verkostot

Tervetuloa mukaan toimintaamme

Verkoston nimi: Yhistykset yhessä
Toiminta-alue: Suomussalmi
Tarkoitus: Toimia viestinviejänä/tuojana yhdistysten yhteisissä asioissa kuntaan ja muihin yhteistyötahoihin päin.
Toiminta alkanut: 13.1.2020
Yhteyshenkilö: Esko Seppä, puh. 0400 536 591, eskose60@hotmail.com


Verkoston nimi: Hyvinvointipäivä
Toiminta-alue: laaja
Tarkoitus: Koota hyvinvointi -teemalla toimijoita, asiakkaita, yrittäjiä, luennoitsijoita jne. yhteen Suomussalmen liikuntahallilla vuonna 2021 järjestettävään hyvinvointipäivään.
Toiminta alkanut: 13.1.2020
Yhteyshenkilö: Merja Karjalainen, puh. 040 5769057, jaanamerja@gmail.com


Verkoston nimi: Tiijätkö mitä?
Toiminta-alue: Kainuu (pl.Kajaani)
Tarkoitus: Jokaisesta alueemme kunnasta aktivoidaan 2-3 henkilöä, jotka tiedottavat yhdistyksien työllistämisen / yhdistyksissä työllistymisen mahdollisuuksista alueellansa.
Toiminta alkanut: 20.2.2020
Toiminta päättynyt: 31.8.2020
Yhteyshenkilö: Eija Kemppainen, puh. 044 7799 483, eija.kemppainen@4h.fi


Verkoston nimi: Kuhmo Kartalle Verkosto
Toiminta-alue: Kuhmo
Tarkoitus: Palvelujen helppo löydettävyys Kuhmossa. Yhteistyöverkoston rakentaminen toimijoiden välillä.
Toiminta alkanut: 13.11.2020
Yhteyshenkilö: Eine Kotamaa, puh.050 315 5849, eine.kotamaa@slpmedia.fi


Verkoston nimi: Ristijärven viestintäverkosto
Toiminta-alue: Ristijärvi
Tarkoitus: Edistää Ristijärven viestintää. Avata maisemaa ja luontoa. Kertoa eri ikäisistä ihmistä, elinkeinoista, koulutuksesta, harrastuksista, liikunnasta ja elämänmenosta Ristijärvellä. Auttaa ristijärveläisiä toimijoita sisäisessä- ja ulkoisessa viestinnässä.
Toiminta alkanut: 25.1.2021
Yhteyshenkilö: Amie Arja Aalto, puh. +358 50 359 6029, amie.aalto@gmail.com


Verkoston nimi: Kulttuuria, elämyksiä ja hyvinvointia perukkalaisille
Toiminta-alue: Kuhmo
Tarkoitus: Ideoida palveluja, joita tarvitaan ja voidaan ottaa käyttöön uudessa Kuhmon kirjasto/monitoimiautossa.
Toiminta alkanut: 28.1.2021
Yhteyshenkilö: Taina Hyvönen, puh. 044 725 5389, taina.hyvonen@kuhmo.fi


Verkoston nimi: Hyryllä hyvejää
Toiminta-alue: Hyrynsalmi
Tarkoitus: Viedä hyrynsalmelaisten pieniä asioita eteenpäin konkreettisilla toimilla lisäten asukkaiden ja toimijoiden viihtyvyyttä ja osallisuutta.
Toiminta alkanut: 1.4.2021
Yhteyshenkilö: Päivi Kemppainen, puh. 044 710 4426, paivi.e.kemppainen@hyrynsalmi.fi

Eeva-Liisa Kemppainen

Yhteystiedot:


Eeva-Liisa Kemppainen
hankevetäjä
Elävä Kainuu LEADER ry
Puh. 040 774 2080
Email: eeva-liisa.kemppainen@kainuuleader.fi

Sivu päivitetty 16.12.2020