Siirtymäkaudella 2021- 2022 toteutetaan ohjelmakauden 2014 - 2020 Elävä Kainuu LEADER ry:n strategiaa KAVERIA EI JÄTETÄ

Elävä Kainuu LEADER ry:n omat hankevalintakriteerit varmistavat sen, että hankkeet toteuttavat paikallisen kehittämisen strategiaa. Lisätietoa valintakriteerien käytöstä, käsittelyprosessista ja päätöksenteosta löytyy liitteenä olevasta prosessikuvauksesta.

Hankkeen valmisteluvaiheessa kriteeristöön kannattaa tutustua huolellisesti.

Sivu päivitetty 15.6.2021