Siirtymäkaudella 2021- 2022 toteutetaan ohjelmakauden 2014 - 2020 Elävä Kainuu LEADER ry:n strategiaa KAVERIA EI JÄTETÄ

Kaveria ei jätetä, vaan päinvastoin alueen maaseutua kehitetään käsikynkässä ohjelmakauden 2014-2020 strategian mukaisesti. Elävä Kainuu Leader myöntää kehittämis- ja yritystukia strategiansa mukaisiin hankkeisiin. Strategia kannattaa siis lukea tarkasti!

Strategiamme painopisteet ovat:

  • Metsä, suo ja virtaavat vedet tarjoavat VIHREÄÄ VOIMAA
  • Toiminta yli rajojen syntyy KÄSIKYNKÄSSÄ
  • Elävissä kylissä kytevät SINISET AJATUKSET
  • sekä läpileikkaavat teemat innovatiivisuus, kestävä kehitys ja nuoret.

Maakunnan metsistä löytyy vihreää voimaa ja Elävä Kainuu Leader tukee esimerkiksi metsä-, puu-, energia- ja luontoyrittäjyyttä.

Kainuussa ajatellaan sinisiä ajatuksia ja niitä Elävä Kainuu Leader tukee laajalla skaalalla. Keskiössä ovat kylät, paikalliskulttuuri, ympäristö, uudet yritykset. Onko sinulla tai yhdistykselläsi kehittämisidea? Sopisiko ideasi Elävä Kainuu Leaderin strategiaan?

Käsikynkässä mennään yhteistyöllä eteenpäin, nähdään maahanmuuttajien muassaan tuomat voimavarat, nostetaan pienten maaseutuyritysten tietoutta Venäjästä, ja tehdään rohkeasti yhteistyötä paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Strategia ja kehittämisohjelma 2014-2020 löytyy liitteenä sekä tiivistelmänä että kokonaan luettavana versiona.

Sivu päivitetty 3.8.2022