Elävä Kainuu Leaderin paikallinen kehittämisstrategia 2023 - 2027

Elävä Kainuu Leader ry:n paikallisen kehittämisstrategian Parasta elämää syrjä-sydänseuduilla tavoitteena on löytää alueelle uusia alkuja ja ideoita, joista ammentaa tulevaisuuden menestystarinoita rohkeilla kokeiluilla ja määrätietoisella kehittämisellä. Tavoitteena on vahvistaa ja uudistaa olemassa olevaa hyvää ja tehdä vanhasta
entistä parempaa. Kehitystä vauhditetaan lainaamalla ja soveltamalla muualla toimiviksi havaittuja hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja. Samalla opitaan uutta ja löydetään uusia yhteistyökumppaneita.

Kehittämistoimilla pyritään vaikuttamaan erityisesti

  • paikallisiin vahvuuksiin perustuvaan elinvoiman ja hyvin- voinnin lisääntymiseen,
  • toimintatapojen uudistamiseen ja uusien mahdollisuuksien aktiiviseen hyödyntämiseen,
  • tietotaidon, ymmärryksen ja osallisuuden kasvuun,
  • toiminta- ja maantieteelliset rajat ylittävän yhteistyön lisääntymiseen,
  • työllisyyden ja yritysten kasvuun sekä kannattavuuden paranemiseen,
  • paikallisten ratkaisujen löytämiseen vastaamaan globaa- leihin ilmiöihin sekä
  • ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen vastuullisuuden lisääntymiseen paikallisessa kehittämisessä.

Sivu päivitetty 14.3.2023