LEADERIN kantavana ajatuksena on paikallisen asiantuntemuksen ja osaamisen hyödyntäminen kehittämistyössä.

  • LEADER-ryhmät kannustavat asukkaita kehittämään omaa elinympäristöään. Ryhmän toimintaan voi osallistua kuka tahansa.
  • LEADER-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi.
  • LEADER-rahoitus tulee EU:lta, valtiolta ja kunnilta. LEADER-rahoituksella voidaan tukea mm. yritysten perustamista, kehittämistä ja investointeja, kylien elinvoimaisuutta, harrastusmahdollisuuksia ja kansainvälistä toimintaa. Näin lisätään maaseudun mahdollisuuksia ja vetovoimaa.

Suomessa on 54 LEADER-ryhmää, jotka tekevät omat kehittämisohjelmansa ja valitsevat toteutettavat hankkeet. Elävä Kainuu LEADER ry on yksi näistä toimintaryhmistä. Kainuussa toimii lisäksemme Oulujärvi LEADER ry.

Kirjainyhdistelmä LEADER tulee ranskan sanoista Liaisons Entre Actions de Développement l’Économie Rurale ja tarkoittaa maaseudun taloudellisen kehittämisen verkostoa. Verkosto yhdistää eri EU-maissa toimivia paikallisia toimintaryhmiä.

Lue lisää LEADER-toiminnasta

Leader on toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta, mutta mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Studiossa kysymyksiin vastaa Leader-asiamies Heli Walls ja Suomen Kylien Leader-jaoston puheenjohtaja Eliisa Vesisenaho

Sivu päivitetty 3.8.2022