Teemahankeessa kootaan Elävä Kainuu LEADER ry:n määrittelemään teemaan eri toimijoiden toimenpiteitä. Haut avataan tarpeiden ja teemojen mukaisesti ja niiden alku- ja loppuajankohdasta ilmoitetaan aina erikseen.

  • Elävä Kainuu LEADER ry suunnittelee, hakee rahoituksen ja hallinnoi teemahanketta.
  • Elävä Kainuu LEADER ry ja toimenpiteen toteuttaja tekevät sopimuksen, jossa määritellään vastuut ja velvoitteet sekä aikataulut.
  • Elävä Kainuu LEADER ry pyytää tarvittavia rahoitus- ja seurantatietoja toimenpiteiden toteuttajilta.
  • Teemahankkeiden kautta voidaan rahoittaa tavanomaista pienempiä hankkeita, koska tuet voivat olla alle 5 000€:n tukirajan
  • Toimenpiteiden toteuttajina toimivat pääsääntöisesti samat hakijat kuin muissa hankkeissa.
  • Teemahankkeessa voidaan toteuttaa samoja toimenpiteitä kuin hanketuilla.
  • Haut avataan tarpeiden ja teemojen mukaisesti ja niiden alku- ja loppuajankohdasta ilmoitetaan aina erikseen sivuillamme ja lehdissä.

Sivu päivitetty 3.8.2022