ROJEKTI on Elävä Kainuu LEADER ry:n rahoitusväline 12 - 29 –vuotiaiden nuorten ikiomien rojektien toteuttamiseen

HOX! ROJEKTI-rahoituksen jatkamisesta v. 2020 ei ole tällä hetkellä varmuutta. Tiedotamme asiasta heti, kun asia selvinnyt. Lisätietoa vuosina 2018-2019 rahoitetuista Rojekteista löytyy alhaalla olevasta pdf-tiedostosta.

Monen ison jutun taustalla on pieni alku: unelma, ajatus, idea. Tahto osallistua ja tehdä itse. Ja jotta oppii uutta ja osaa enemmän, tarvitaan tekoja ja kokemuksia. Nämä ajatukset ovat myös ROJEKTI-rahoituksen taustalla: unelmointia, tekemistä, kokemuksia ja osallistumista. Alkuja, joista voi kehkeytyä jotain suurta – mahdollisesti - tai ne voivat olla sitä tekijöilleen jo heti alkuunsa. Tärkeintä on tarttua toimeen ja katsoa mihin se kantaa!

Yhdessä tekemistä alusta alkaen – ns. yleishyödylliset rojektit

Hakijana vähintään kolmen nuoren muodostama ryhmä. Rojekti voi olla esimerkiksi
- oman tapahtuman tuottaminen,
- harrastusmahdollisuuksien edistäminen/parantaminen tai
- ihan jonkun uuden idean toteuttaminen.

Homman nimi kuitenkin on, että idea on lähtöisin nuorilta ja rojekti toteutetaan nuorten voimin. Kokeneemmilta konkareilta voi (ja saa) toki pyytää apua, mutta keskiössä ovat nuorten omat tarpeet, tavoitteet ja toteutustavat.

Itsensä työllistämistä – ns. kokeilu-/harjoitusyritystoimintaa

Kokeilu-/harjoitusyritystoimintaan liittyvissä rojekteissa hakijana voi olla myös yksittäinen nuori. Harjoitusyritystoiminnassa on kysymys pienimuotoisesta, harrastusluonteisesti tehtävästä yritystoiminnasta, jolla voi luoda itselleen vaikkapa kesätyöpaikan.

Huom! Yritystoimintaan liittyvissä rojekteissa ei rahoiteta investointeja (ks. tarkemmin rahoituksen säännöt ja ehdot).

Paljonko ja mihin?

Rahoitusta voi saada 100 – 1 000 euroa rojektia kohden. Rojektin ei siis tarvitse olla suuri – myös pienillä teoilla voi saada aikaan paljon. Tärkeintä on ideoida ja innovoida uutta sekä tietenkin hoitaa homma suunnitellusti. Isommissa rojekteissa ja kaikissa yrittäjyyskokeiluissa tarvitaan myös jonkin verran omaa rahoitusta, mutta hienointa on se, että myönteisen rahoituksen saaneet rojektit saavat lähes koko tuen käyttöönsä hetimiten tukipäätöksen jälkeen.


Rahoitus tulee 100%:sti Hyrynsalmen, Ristijärven, Sotkamon ja Suomussalmen kunnilta sekä Kuhmon kaupungilta, jotka näkevät nuorten osallisuuden ja oman tekemisen tukemisen tärkeäksi. Nuorten osallisuuden kehittäminen nähdään kunnissa niin tärkeäksi, että ROJEKTI-rahoitusta on päätetty jatkaa myös vuonna 2019. Luonnollisesti rojektit on myös toteutettava näiden kuntien alueilla.

Ihan ensin kannattaa tutustua rahoituksen sääntöihin, ehtoihin ja muihin tarkempiin tietoihin, jotka löytyvät sivun lopusta. Kun idea, toteutustapa ja kustannukset ovat selvillä, on aika laatia rahoitushakemus. Virallinen hakemuslomake (word-pohja) löytyy myöskin sivun lopusta. Hakemuksen ei tarvitse olla kerralla valmis: se kannattaa tallentaa omalle koneelle ja työstää sitä omaan tahtiin. Lomakkeen lopusta löytyvät täyttöohjeet auttavat eteenpäin.

Virallisen hakemuksen lisäksi hakijoiden toivotaan tekevän myös visuaalisen hakemuksen, vaikkapa lyhyen videon, jossa rojekti-idean taustoja, tekijöitä ja tavoitteita voi esitellä perinteisestä hakemuksesta poikkeavalla tavalla – tyyli on kuitenkin täysin vapaa. Kun kaikki lomakkeella pyydetyt tiedot on täytetty, rojektin vastuuhenkilön allekirjoittama hakemus liitteineen toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen toimisto@kainuuleader.fi (allekirjoitettu hakemus skannataan sähköpostin liitteeksi). Vastuuhenkilön tulee olla täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen.

Kaikki saapuneet hakemukset käsittelee Rojekti-ryhmä, jossa on nuorten edustaja jokaisesta Elävä Kainuu LEADER ry:n toiminta-alueen kunnasta. Rojekti-ryhmä tekee rahoitusesitykset Elävä Kainuu LEADER ry:n hallitukselle, joka tekee lopulliset päätökset. Hakemukset arvioidaan erillisten valintakriteerien mukaisesti Kyllä/Ei –periaatteella, minkä lisäksi sitä arvioidaan kokonaisuutena hakemuksessa ilmoitettujen tietojen ja mahdollisen visuaalisen aineiston perusteella. Rojekti-ryhmä voi perustellusta syystä esittää rahoitusta myös hakemuksesta poiketen. Vuodelle 2019 rahoitusta on myönnettävissä n. 12 000 euroa, joten hakujaksoja voi olla useampiakin - rahoitusta jaetaan niin kauan, kuin sitä riittää.

Näin homma siis etenee:

1. Ideoi rojekti & selvitä sen toteuttamiseen liittyvät asiat (kustannukset, käytännön toimenpiteet, tarvittava väliaikaisrahoitus, yhteistyötahot jne.). Tutustu rahoituksen sääntöihin ja ehtoihin (erillinen liite alla)!
2. Laadi hakemus huolellisesti ja toimita se ajoissa osoitteeseen toimisto@kainuuleader.fi! Rojektia ei saa käynnistää ennen, kuin hakemuksen vireilletulosta on tullut ilmoitus vastuuhenkilön sähköpostiin. Vireille tullakseen hakemuksesta tulee käydä selkeästi ilmi siinä pyydetyt tiedot.
3. Vastaa nopeasti mahdollisiin lisätietopyyntöihin!
4. Mikäli saat myönteisen päätöksen
* toteuta rojekti hyväksytyn suunnitelman ja rahoitusehtojen mukaisesti
* tiedota rojektista ja sen tuloksista!

Lisätietoja rahoituksesta ja hakemisesta antaa tarvittaessa hankeneuvoja Paula Seppänen joko sähköpostitse paula.seppanen@kainuuleader.fi tai puhelimitse 040 1562 210 (ma-pe klo 8 – 16).


Hae rohkeasti rahoitusta oman ideasi toteuttamiseen! Tätä mahdollisuutta ei kannata jättää käyttämättä!

Sivu päivitetty 10.2.2020