Vuokin reitti Vienaan, investoinnit 2020-2021, Vienan reitti ry

Vuokin reitti Vienaan (Vienan reitti) on muinaismuistolailla suojeltu kulttuurihistoriallisesti arvokas reitti, jota palvelemaan on 2019 perustettu Vienan reitti ry. Yhdistys vaalii reitin kalevalaista kulttuuriperintöä, edistää luonto- ja kulttuurimatkailua ja tekee reittiä tunnetuksi. Yhdistys kunnostaa polku- ja vesireittiä, laatii selvityksiä, järjestää seminaareja, edistää tutkimusta, toimii yhteistyössä kyläläisten, maanomistajien ja viranomaisten kanssa.

Vienan reitillä on jo kolmena vuonna järjestetty patikointi- ja kulttuuritapahtumia. Saadun palautteen mukaan reitti on kiinnostava, mutta reitille toivotaan palveluja lisää mm. tietoja kulttuuri-, asutus- ja rajaliikenteen historiasta. Hankkeessa reitille pystytetään kolme isoa infotaulua, joissa karttojen, kuvien ja esittelytekstien avulla kerrotaan Kainuun vanhimmasta rajanylityspaikasta (Wuokinlatva), laukkukaupasta Tornionjärven venemarkkinoilla ja Vuokin ainutlaatuisesta vienalaisesta alueesta (Kuiva-, Hietajärvi, Murhinsalo, Vienan reitti, kalastusalueet), pystytetään rajalla sijainnut matkamiehen risti, Särkänpolveen tehdään pitkospuut ja Syntisenkankaan nuotiopaikalle käymälähalkoliiteri. Tornionsärkän molemmilla puolin sijaitsevat Kainuun arvokkaimmat jokiniityt. Niitylle rakennetaan rakennetaan kaksi perinteen mukaista latoa, joissa patikoitsijat voivat yöpyä. Reitin varren merkkipuulle (Lönnrotin mänty 1837) rakennetaan suojakatos.

Kokonaiskustannukset: 29 585,00 euroa
Julkinen tuki (Leader 60%): 17 751,00 euroa
Strategian painopiste: Siniset ajatukset
Alue: Suomussalmi
Toteutusaika: 1.6.2020 - 31.12.2021

Lisätietoja: Paavo Keränen, puh. 045 163 1803
Sähköpostiosoite: paavo.j.keranen@gmail.com

Kulttuurinäyttämö Kaunisniemeen (119858), Suomussalmen kunta

Hankkeessa Suomussalmen kunta rakennuttaa Suomussalmen kesäteatteriin (Kaunisniemi) näyttämön päälle kiinteän katoksen. Katoksella haetaan kesäteatterin monipuolisen käytettävyyden parantamista. Kesäteatterin katsomo on katettu kesäaikana. Tämän lisänä näyttämön kattaminen varmistaa paitsi kesäteatterin myös muiden esitysten onnistumisen sateelta suojassa. Näyttämön katto yhdessä katsomokatteen kanssa muodostaa kokonaisuuden, joka on jo itsessään nähtävyys, kuten on aiempina vuosina huomattu katsomon katoksen osalta. Suomussalmen Näyttämöyhdistys käyttää kesäteatterialuetta kesäteatterisesongin aikana ja tarkoitus on, että teatterialue olisi kesällä muidenkin tahojen käytössä. Näyttämön kattaminen laajentaa käyttömahdollisuuksia merkittävästi ja mahdollistaa kesäteatterilla mm. konserttien järjestämisen. Kaunisniemen katettu näyttämö/katsomokokonaisuus on houkutteleva paikka järjestää mitä monipuolisempia ulkoilmatilaisuuksia. Hankkeen kohderyhmänä ovat kesäteatterialuetta käyttävät matkailijat, paikalliset ihmiset ja ryhmät. Katoksen rakentamisen yhteydessä näyttämön takaosaan rakennetaan huoltorakennus, johon sijoitetaan taukotila, varasto, tarpeisto-, työkalu- ja tekniikkavarasto sekä vedetön wc.

Kokonaiskustannukset: 148 065,00 euroa
Julkinen tuki (Leader 60%): 88 839,00 euroa
Strategian painopiste: käsikynkässä
Alue: Suomussalmi
Toteutusaika: 1.4.2020 - 31.12.2021

Lisätietoja: Anu Komulainen, P. 044 777 3171
Sähköpostiosoite: anu.komulainen@suomussalmi.fi

Heinis, hiilineutraali kylätalo (123372), Heinämäen kyläseura ry

Kylätalo Heinis tavoittelee hiilineutraalin talon statusta hyödyntäen uusia teknologioita energiantuotannossa. Hankkeen tavoitteena on siirtyä lämpöenergian osalta maalämpöön ja perustaa aurinkovoimala sähköntuotantoon. Nykyisin lämmitysenergia tuotetaan öljyllä ja puulla sekä ilmalämpöpumpuilla ja sähkö ostetaan energiayhtiöltä.

Kokonaiskustannukset: 69 585,00 euroa
Julkinen tuki (60%): 41 751,00 euroa
Strategian painopiste: siniset ajatukset
Alue: Sotkamo
Toteutusaika: 1.4.2020 - 30.9.2021

Lisätietoja: Samuli Kemppainen, puh. 040 5593 585
Sähköpostiosoite: samuli7kemppainen@gmail.com

Ikolan pappila - Yhteisöjen talo (123972), Kuhmon seurakunta

Kuhmon ev.lut. seurakunnan vuonna 1811 rakennettu Ikolan pappila peruskorjataan yhteisöjen taloksi perinteitä kunnioittaen. Hirsirakenteisen pappilan peruskorjauksessa uusitaan lattia ja seinämateriaaleja sekä kunnostetaan piha-aluetta. Osa tiloista varataan syrjäytymisen ehkäisyä, tasa-arvon edistämistä, osallistumismahdollisuksien parantumista sekä pappilan rikkaan kulttuuriperinnön esille tuomista ja elävöittämistä toteuttavaan sidosryhmien toimintaan. Hanke tukee yhteistä kasvua ja tarjoaa arvokkaan kulttuuriympäristön tasa-arvoisesti eri käyttäjäryhmille hankkeen yhteydessä laadittavan käyttösuunnitelman mukaisesti. Hankkeen tavoitteena on säilyttää Ikolan pappila elävänä ihmisten kohtauspaikkana perinteisessä maalaismaisemassa peltojen keskellä ja koskiluonnon äärellä.

Kokonaiskustannukset: 100 000,00 euroa
Julkinen tuki (60%): 60 000,00 euroa
Strategian painopiste: käsikynkässä
Alue: Kuhmo
Toteutusaika: 1.5.2020 - 31.7.2022

Lisätietoja: Satu Ylönen, puh. 044 7384 320
Sähköpostiosoite: satu.ylonen@evl.fi

Kuhmon seurakunta

Kokoontumis- ja harrastuspaikka Lapinkylälle (111637), Lapintien kyläseura ry

Hankkeessa rakennetaan kokoontumis- ja harrastuspaikka Lapinkylälle, Kiantajärven rantaan. Paikalle tulee laavu nuotiopaikkoineen ja huoltorakennuksineen, veneenlaskupaikka, tapahtuma- ja pelikenttä sekä hiihtolatu. Laavupaikka tarjoaa lapinkyläläisille yhteisen kokoontumispaikan luonnon helmassa. Se tarjoaa paikan myös monipuoliseen liikuntaan, retkeilyyn ja luonnon antimista nauttimiseen. Harrastaa voi isommalla tai pienemmällä porukalla, tai vaikka yksinkin. Paikka on vapaasti muidenkin harrastajien käytössä. Hankkeella tavoitellaan liikkumisesta, luonnosta ja yhdessä tekemisestä kumpuavaa hyvinvointia - ja lisää säpinää maalaiskylän elämänmenoon!

Kokonaiskustannukset: 43 424,16 euroa
Julkinen tuki (59,99%): 26 050,15 euroa
Strategian painopiste: siniset ajatukset
Alue: Suomussalmi
Toteutusaika: 5.11.2019 - 31.12.2021

Lisätietoja: Marianne Väyrynen, puh. 040 3542 797
Sähköpostiosoite: marianne.vayrynen@gmail.com

Lapintien kyläseura / Laavuprojekti

Käärmekankaan ampumaradan huoltorakennuksen uusiminen (96039), Suomussalmen Riistanhoitoyhdistys

Suomussalmen riistanhoitoyhdistyksen tavoitteena on rakentaa yhdistyksen omistamalle Käärmekankaan ampumaradalle uusi huolto- ja toimistorakennus. Uudistetussa rakennuksessa voidaan turvallisesti jatkaa Käärmekankaan ampumaradalla tapahtuvia monipuolisia toimintoja. Paikalliset yhdistykset ja eri alojen harrastetoimijat saavat käyttöönsä asianmukaiset tilat eri toimintoihin. Perinteiset koululaisille pidettävät riista-aiheiset koulutustilaisuudet voidaan pitää sisätiloissa. Lakisääteisten ampumakokeiden suorittamisen yhteydessä uusittu rakennus on erittäin tarpeellinen ja palvelee vuosittain 500-600 ampumakokeen suorittajaa, joinakin vuosina jopa enemmän. Rakennuksen monipuolisen käytön turvaamiseksi huomioidaan rakentamisessa myös liikuntarajoitteisten henkilöiden käyttömahdollisuudet.

Kokonaiskustannukset: 90 520,00 euroa
Julkinen tuki (60%): 54 312,00 euroa
Strategian painopiste: siniset ajatukset
Alue: Suomussalmi
Toteutusaika: 17.5.2019 - 31.12.2020

Lisätietoja: Ale Seppänen, puh. 040 7359 700
Sähköpostiosoite: suomussalmi@rhy.riista.fi

Maastopyöräily- ja vesiurheilukeskus reitistöineen -hanke (101004), Ristijärven kunta

Ristijärvelle perustetaan sähköpyöräilyä ja suplautailua tukeva keskus. Hankkeessa hankitaan kalustoa ja toteutetaan/kunnostetaan pyöräilyreitistöjä hyödyntäen jo olemassa olevia latupohjia ja muita väyliä, mutta myös täysin uusia, kuten ylä-/alamäkiradat Saukkovaaran laskettelurinteeseen. Reitistöt osin tarinallistetaan palvelemaan paremmin mm. matkailijoita ja niistä laaditaan asianmukaiset kartat ja muut opasteet. Hanke toteutetaan laajassa yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa.

Kokonaiskustannukset: 57 115,00 euroa
Julkinen tuki: 35 453,48 euroa (investointi- ja kehittäminen yht.)
Strategian painopiste: käsikynkässä
Alue: Ristijärvi
Toteutusaika: 1.7.2019 - 31.10.2020

Lisätietoja: Oiva Jansson, puh. 044 7159 311
Sähköpostiosoite: oiva.jansson@ristijarvi.fi

Ristijärven kunta

Vuokin työväentalon kunnostus (74995), Vuokin Kyläyhdistys ry

Hankkeen tavoitteena on kunnostaa ja säilyttää vuokkilaisten vuosina 1956-1962 talkootyöllä rakentama Vuokin työväentalo. Kunnostetulla työväentalolla on tarkoitus järjestää tapahtumia ja tansseja alueen sekä lähikuntien asukkaille. Kunnostuskohteita ovat salin lattia, ulkoseinät ja keittiön katto.

Kokonaiskustannukset: 16 428,00 euroa
Julkinen tuki (60%): 9 856,80 euroa
Strategian painopiste: siniset ajatukset
Alue: Suomussalmi
Toteutusaika: 16.7.2018 - 31.8.2020

Lisätietoja: Kirsi Sahrman-Hauhia, puh. 050 9127 969
Sähköpostiosoite: kirsi.sh@gmail.com

Vuokin Kyläyhdistys ry

Museo sydämessäni (71449), Sotkamo-Seura ry

Sotkamo-Seura ry kunnostaa omistamansa Sotkamon Makasiinimuseon pitäjänmakasiinirakennuksen. Kainuun ainoa alkuperäisessä muodossa oleva viljamakasiini on rakennettu 1840-luvulla. Kulttuurihistoriallisesti merkittävän rakennuksen sisätilat puhdistetaan ja rakennukseen asennetaan sähköt, sisä- ja ulkovalaistus. Sisätilaan kalustetaan lapsille pieni työpaja. Pitäjänmakasiinin ja näyttelytilana toimivan kruununmakasiinin ulkoportaiden kaiteet, kynnyslaudat, hyllyköt ja säilytyskalusteita uusitaan.

Kokonaiskustannukset: 10.800,00 euroa (investointi ja kehittäminen)
Julkinen tuki: 6.772,10 euroa (investointi- ja kehittämistuki)
Strategian painopiste: siniset ajatukset
Alue: Sotkamo
Toteutusaika: 1.5.2018 - 30.9.2019

Lisätietoja: Aila Flöjt, puh. 044 274 8613
Sähköpostiosoite: aila.flojt@gmail.com

Tipasjärven veneranta (51103), Tipasojan Osakaskunta

Venerannan, veneenlaskuluiskan, venelaiturin, pysäköintipaikan ja kompostoivan puuceen rakentaminen Pieni-Tipasjärven rantaan. Alueelle sijoitetaan myös Ekokympin jäteasema. Investointi mahdollistaa osakkaiden, kyläläisten ja matkailijoiden virkistyskäytön ja veneenpidon.

Kokonaiskustannukset: 32 981,00 euroa
Julkinen tuki (40%): 13 192,40 euroa
Strategian painopiste: vihreä voima
Alue: Sotkamo
Toteutusaika: 10.7.2017 - 31.12.2019

Lisätietoja: Erkki Tervo, puh. 044 7502 113
Sähköpostiosoite: erkki.tervo@sotkamo.fi

VIRRANJAKAJA-remppatalli (50815), Suomussalmen kunta

VIRRANJAKAJA-remppatalli on nuorten ja Suomussalmen kunnan nuorisopalveluiden yhteinen hanke, jossa kunnostetaan suomussalmelaisten nuoren käyttöön autojen, mopojen ja pyörien remontointitila. Idea remppatallista on tullut nuorilta ja nuoret ovat mukana koko prosessissa suunnittelusta toteutukseen. Virranjakajassa nuoret tekevät yhdessä ja jakavat osaamistaan toinen toisilleen - jakavat virtaa toisilleen. Hanke vahvistaa suomussalmelaisten nuorten hyvinvointia, toimintakykyä ja osallisuutta.

Kokonaiskustannukset: 9 550,00 euroa
Julkinen tuki (60%): 5 729,89 euroa
Strategian painopiste: käsikynkässä
Alue: Suomussalmi
Toteutusaika: 3.10.2017-28.2.2018

Lisätietoja: Eija Järvenpää, puh. 044 5488 949
Sähköpostiosoite: eija.jarvenpaa@suomussalmi.fi

Suomussalmen kunta

24-7 (49026), Osuuskunta Seniorisilta

Investointihankkeella vahvistetaan monitoimikeskus Virtaalan kuntosalin laitevalikoimaa tasokkaalla, jo yli 10 vuotta moitteettomasti palvelleeseen "kuntosalilaitteistoperheeseen" kuuluvalla juoksumatolla (Technogym/Matrix). Tämä laite soveltuu erityisesti seniorikäyttäjille normaalia matalamman mattokynnyksen sekä normaalia alhaisemman aloitusnopeuden ansiosta. Molemmat seikat ovat erittäin merkittäviä haettaessa kuntosalin käyttäjäksi uutta asiakaskuntaa varsinkin seniorikansalaisten joukosta. Samalla palvellaan nuorempia kuntosalikäyttäjiä, jotka ovat jo pitempään "vaatineet" käyttöönsä nykyaikaista liikuntavälinettä. Hankinnalla lisätään sekä nuorempien että vanhempien kuntosalikäyttäjien yhteistapaamisia, missä nuoremmat käyttäjät voivat olla oman harrasteensa ohella ohjaamassa uusia, ikääntyneempiä harrastajia laitteiden oikeaan käyttöön. Hankinnan jälkeen Virtaalan kuntosali kattaa kymmenellä laitteellaan kaikki asiakaskunnan fyysisen kunnon ylläpitämisen osa-alueet. Lisäksi hankitaan liikuntasalin puolelle dataprojektori ja sen ohjaamiseen kannettava tietokone, sekä jättivalkokangas, jonne heijastetaan non-stop -periaatteella asiakaskunnan mukaisia virtuaaliliikuntaohjelmia. Virtaalaan hankitaan myös frisbeegolf-kiekkoja vapaaseen käyttöön, että radalle saadaan enemmän aktiivisia käyttäjiä. Uusien palvelujen markkinointiin otetaan Virtaalassa käyttöön massatekstari-palvelu.

Kokonaiskustannukset: 9 262,00 euroa
Julkinen tuki (60%): 5 557,00 euroa
Strategian painopiste: käsikynkässä
Alue: Ristijärvi
Toteutusaika: 31.5.-31.12.2017

Lisätietoja: Hannu Liljeblad, puh. 0440 982 402
Sähköpostiosoite: hanski0440@gmail.com

Monitoimikeskus Virtaala

Grillikota Juurikkalahteen (45100), Juurikkalahden seutu ry

Juurikkalahden seutu ry:llä ei ole ollut yhteistä kokoontumispaikkaa, missä toimia vuodenajasta ja keliolosuhteista riippumatta. Grillikota rakennetaan, jotta jäsenillä ja kyläläisillä olisi paikka, jossa kokoontua. Samalla rakennetaan kodan läheisyyteen huoltorakennus, jossa on puuliiteri, varasto ja biovessa.

Kokonaiskustannukset: 36 165,00 euroa
Julkinen tuki (60%): 21 099,00 euroa
Strategian painopiste: siniset ajatukset
Alue: Sotkamo
Toteutusaika: 1.6.2017 - 31.12.2018

Lisätietoja: Annu Suutari, puh. 045 3420 874
Sähköpostiosoite: suutari.annu@gmail.com

Vienan reitin opastustaulut (39139), Vuokin Kyläyhdistys ry

Vuokin "Vienan reitti" eli toiselta nimeltään "Lönnrotin polku" on kulttuurihistoriallisesti merkittävä kulkureitti, jonka merkitys niin Museovirasto kuin Kainuun Liitto ovat vahvistaneet. Vuokin kautta Vienaan kulkeva yhteys on tri Heikki Rytkölän selvitysten mukaan esitetty jo vuodelta 1651 peräisin olevasta kartasta. Vienan reitti on suojeltu muinaismuistolailla ja osoitettu maakuntakaavassa. Reitti on merkitty maastoon ja sitä on viime vuosina kunnostettu niin kunnan, entisen ympäristökeskuksen kuin Vuokin kyläyhdistyksen voimin. Suomussalmen kunta luovutti reitin hoitovastuun kyläyhdistykselle ja sen avajaiset pidettiin 6.6.2015. Maastoon on pystytetty muutamia opasteita (puuviittoja), mutta tällä hankkeella toteutetaan alkuperäisen suunnitelman mukaiset säänkestävät opastaulut historiikkikertomuksineen.

Kokonaiskustannukset: 8 333,34 euroa
Julkinen tuki (60%): 5 000,00 euroa
Strategian painopiste: vihreä voima
Alue: Suomussalmi
Toteutusaika: 15.3. - 31.8.2017

Lisätietoja: Ilmari Schepel, puh. 0440 197 486
Sähköpostiosoite: ilmari@belkku.fi

Vuokin kyläyhdistyksen FB-sivut

Suomussalmen kesäteatterin katoksen hankinta (35515), Suomussalmen Näyttämöyhdistys ry

Suomussalmen Näyttämöyhdistys ry. hankkii Suomussalmen kesäteatteriin (Kaunisniemi) katsomon päälle kesäkäyttöisen kangaskatoksen. Katoksella haetaan kesäteatterin käytettävyyden parantamista. Katetun katsomon ansiosta esityksien onnistuminen ei ole jatkossa säiden varassa. Katoksesta tulee katsomon suuren koon vuoksi jo itsessään eräänlainen nähtävyys. Yhdistyksen tarkoitus on käyttää katosta kesäteatterikauden aikana ja siten, että se tulee olemaan muidenkin kesäteatteria käyttävien tahojen käytössä. Kattaminen laajentaa käyttömahdollisuuksia merkittävästi ja mahdollistaa kesäteatterilla mm. isojen konserttien pitämisen. Hankkeen kohderyhmänä ovat kesäteatterialuetta käyttävät matkailijat ja paikalliset henkilöt ja ryhmät.

Kokonaiskustannukset: 166 666,66 euroa
Julkinen tuki (60%): 100 000,00 euroa
Strategian painopiste: siniset ajatukset
Alue: Suomussalmi
Toteutusaika: 23.11.2016 - 31.10.2017

Lisätietoja: Antti Väyrynen, puh. 040 8209 313
Sähköpostiosoite: antti_vayrynen@suomi24.fi

Teatteri Retikka

Pyryn talo (27420), Ristijärven Kirkonkylän kyläyhdistys ry

Haettavalla hankerahoituksella on tarkoitus elvyttää Ristijärvellä sijaitseva, aikoinaan nuorisoseuran talonakin toiminut Pyryn talo (myöhemmin Pyrylä) kaikkien Ristijärvellä toimivien yhdistysten ja järjestöjen yhteiseksi kylätaloksi, joka on avoinna kaikille toiminnasta ja tiloista kiinnostuneille. Hankittavan laitteiston avulla mahdollistetaan talon monipuolinen toiminta olipa sitten kysymyksessä kulttuuritapahtuma tai jonkun toimijan organisoima yleisötapahtuma talossa toimivien yhteisöjen omia tapahtumia unohtamatta. Pyrylä on ollut yli 10 vuotta lähinnä kunnan varastotilana ja kaipaa varsin merkittävää sisäsiistimistä ennen varsinaisen toiminnan käynnistymistä. Kiinteistön omistaa Ristijärven kunta, joka on vuokrannut tilat Ristijärven Kirkonkylän kyläyhdistykselle. Kunta vastaa kiinteistön kunnosta ja toimivuudesta mutta kyläyhdistyksen vastuulla on tilojen siistiminen, kalustaminen sekä toiminnan mahdollistavan laitteiston hankkiminen. Kyläyhdistys kalustaa tilat pääosin kierrätysmateriaalilla ja jäsenistö on innolla mukana kaikissa talkootyövoimaa kaipaavissa toimenpiteissä. Ristijärven Kirkonkylän kyläyhdistyksellä tulee ensi vuonna 20 toimintavuotta täyteen. Jäsenistöä on tällä hetkellä 83 henkeä. Kyläyhdistys ei omista omia toimintatiloja eikä ole koko toimintakautensa aikana hakenut Leader rahoitusta toimintansa tueksi.

Kokonaiskustannukset: 15 049,00 euroa
Julkinen tuki (60 %): 9 029,00 euroa
Strategian painopiste: siniset ajatukset
Alue: Ristijärvi
Toteutusaika: 2.5.2016 - 28.2.2017

Lisätietoja: Hannu Liljeblad, puh. 0440 982 402
Sähköpostiosoite: hanski0440@gmail.com

Metsästysmajasta Oravivaaran kylätaloksi (27541), Oravivaaran metsästys ry

Hyrynsalmen Oravivaaran kylän vakituinen asukasmäärä n. 40, joka kesäaikana kesäasuntojen myötä tuplaantuu. Oravivaaran metsästys ry. on vireä lähes 50- vuotias metsästysseura joka omistaa metsästysmajan Oravivaaran kylässä osoitteessa Vanhatie 83B, 89400 Hyrynsalmi. Maja on hirsirakenteinen, aikoinaan toiminut Hyrynsalmen keskustassa talousrakennuksena, josta se on seuran toimesta siirretty Oravivaaralle. Maja on ollut metsästysseuran tapahtumien kuten hirvipeijaisten pitopaikka, se on toiminut vuosittain valtakunnallisten ajokoira ja hirvihaukkukokeiden tukikohtana. Lisäksi maja on ollut kyläläisille suunnatuissa tiedotustilaisuuksissa kokoontumispaikkana. Vastaava tilaa ei ole käytettävissä Oravivaaran kylässä eikä lähikylissä. Majan ahtaudesta johtuen, Oravivaaran metsästys ry. on päättänyt majan tilojen laajentamisesta nykyisiä tiloja muuttamalla. Pääasialliset rakennustoimenpiteet ovat: - Avokuistin n. 20 m2 muutos lämpimäksi huonetilaksi - Rakennuksessa olevien sauna- ja pukutilojen muutos yhdeksi lämpimäksi tilaksi n. 13 m2 - Jätevesien käsittelyn ajanmukaistaminen (toteutetaan omalla kustannuksella) - Rakennuksen huoltomaalaukset ja kunnostukset. Näillä toimenpiteillä hankkeella saavutetaan: - Majan käytön monipuolistaminen eri tapahtumiin, synnyttää uutta aktivisuutta kyläyhteisön sisällä ja naapurikylien kesken. - Palvelemaan laajemman käyttäjäryhmän tarpeita - Luodaan edellytykset nykyisten tapahtumien jatkuvuudelle ja parantamiselle - Jätevesien käsittelyllä parannetaan ympäristön tilaa (toteutetaan omalla kustannuksella).

Kokonaiskustannukset: 14 315,65 euroa
Julkinen tuki (60 %): 8 589,39 euroa
Strategian painopiste: käsikynkässä
Alue: Hyrynsalmi
Toteutusaika: 1.5.2016 - 31.12.2016

Lisätietoja: Sakari Honkanen, puh. 044 313 8553
Sähköpostiosoite: sakari.honkanen@outlook.com

SAUKKO Service (Perheliikunnan ja retkeilyn huoltorakennus) (24814), Ristijärven kunta

SAUKKO Service -hanke on alueen asukkaiden ja toimijoiden tarpeista ja tahdosta lähtenyt. Hankkeen avulla alueesta on mahdollisuus muodostaa liikunnan- ja retkeilyn keskittymä, jossa viihtyvät liikunnan harrastajat, perheet, huippu-urheilijat ja kaikenikäiset toimijat. Talvikäyttöä ja kansainvälisiä hiihtotapahtumien järjestämiseksi Saukkovaaralle tarvitaan informaatiokeskus ja riittävät taukotilat. Alueen käyttöolosuhteiden parantaminen ja nykyaikaistaminen mahdollistavat rakennuksen ja alueen monipuolisemman ja lisääntyvän käytön. Hanke on Ristijärven kunnan strategisia tavoitteita kaikenikäisten liikunnan ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Saukkovaaralla on toiminut talvisin joka viikko lasten hiihtokoulu . Tämän hankkeen ansiosta, hiihtokoululaisten ja huoltajien toimintaolosuhteet talvipakkasten aikana kohentuvat huomattavasti. Kunnostettujen kuuluttamo-, wc ja pesutiloja tarvitaan ympäri vuoden. Tilapäiset ratkaisut ovat olleet kustannuksiltaan merkittävä kuluerä, joka on vaikeuttanut tapahtumien järjestämistä Saukkovaaralle. Tilojen nykyinen kunto ei vastaa tilaratkaisujen, sähkö- ja atk-tekniikan eikä ilmastoinnin osalta käyttötarpeiden mukaista tasoa, joten ne on peruskorjattava, osaksi uusittava ja tarpeellisilta osin lisättävä käytettävyyttä. Erityisesti perheiden ja aktiiviurheilijoiden kannalta, uudet teknologiset ratkaisut, infotaulut ja säätietojärjestelmä monipuolistavat käytettävyyttä. Tässä hankkeessa toteutettavaksi suunnitellut sähköiset järjestelmät välittävät reaaliaikaista tietoa alueen latuverkkojen kunnosta ja muista tapahtumista, joihin on mahdollista osallistua. Jo nyt Ristijärven Pyryn Facebook päivitykset ovat lisänneet ihmisten tietoisuutta Saukkovaaran nykyisitä käyttömahdollisuuksista. Urheiluseura on ottanut myös vastattavakseen Kainuun vanhimpiin kuuluvien Saukkovaaran laturetken ja Saukonselän vaelluksen järjestämisestä. Tiloja tarvitaan myös näiden tapahtumien järjestelyissä.

Kokonaiskustannukset: 118 781,00 euroa
Julkinen tuki (59,4 %): 70 604,40 euroa
Strategian painopiste: vihreä voima
Alue: Ristijärvi
Toteutusaika: 1.5.2016 - 30.6.2018

Lisätietoja: Raija Potila, puh. 044 715 9300
Sähköpostiosoite: raija.potila@ristijarvi.fi

www.ristijarvi.fi

Näätälän Pirtti kyläkeskukseksi (19375), Näätälän Erä ry

Näätäpirtin kunnostaminen alueen kyläkeskukseksi. Näätälän Erä on v.1967 perustettu metsästysseura Suomussalmella. Seuran toiminta on aktiivista ja monipuolista; riistanhoito, metsästys, kennel- ja kilpailutoiminta kuuluvat seuran tärkeimpiin tehtäviin. Seura tekee yhteistyötä Näätälän Kyläyhdistyksen, Suomussalmen Ajokoirakerhon, Suomussalmen Kennelrenkaan, Kiantaopiston, Suomussalmen kunnan ja Suomussalmen Riistanhoitoyhdistyksen kanssa. Näätäpirtti toimii jäsenistön ja yhteistyökumppaneiden kokoontumispaikkana. Pirttiä käytetään myös kyläläisten ja seuran jäsenten syntymäpäivä- ym. juhliin. Näätäpirtti rakennettiin jäsenistön ja yhteistyötahojen lahjoitusten avulla talkootyönä ja valmistui vajaan vuoden rakentamisen jälkeen syksyllä 1985. Hankkeen tavoitteena on Näätäpirtin keittiön ja saniteettitilojen ajanmukaistaminen, kalusteiden ja pirtin lattian sekä pihaympäristön ja tien kunnostaminen. Näin saadaan toimivat ja ajanmukaiset tilat seuran jäsenten ja yhteistyökumppaneiden käyttöön. Hanke toteutetaan talkootyönä vuoden 2016-2017 aikana. Ulkopuolista rahoitusta tarvitaan raaka-aineiden hankintaan ja ostopalveluihin. Työt aloitetaan kevättalven 2016 aikana ja saatetaan loppuun syksyn aikana. Seura täyttää 50 vuotta vuonna 2017 ja juhlat järjestetään uusituissa tiloissa.

Kokonaiskustannukset: 73 928,00 euroa
Julkinen tuki (58,9 %): 43 528,80 euroa
Strategian painopiste: siniset ajatukset
Alue: Suomussalmi
Toteutusaika: 15.3.2016 - 31.3.2017

Lisätietoja: Seppo Kemppainen, puh. 0400 392 851
Sähköpostiosoite: seppo.kemppainen@skanska.fi

www.naatalanera.fi

Cadillac (21443), Kuhmon Mobilistit ry

Yhdistyksen omistaman näyttelyhallin vuotavat räystäsrakenteet korjataan. Vesikattotyön yhteydessä katolta puretaan myös käytöstä poistettu ilmastointikoppi. Kastuneet ja mahdollisesti myös homehtuneet seinäeristeet vaihdetaan. Piha-alue korjataan ja asfaltoidaan takaosan, länsipäädyn ja ajoramppien osalta.

Kokonaiskustannukset: 64 680,00 euroa
Julkinen tuki (60 %): 38.808,00 euroa
Strategian painopiste: käsikynkässä
Alue: Kuhmo
Toteutusaika: 1.3.2016 - 30.9.2017

Lisätietoja: Mikko Heikkinen, puh. 040 730 1266
Sähköpostiosoite: pelletti@m-pelletti.com

www.kuhmonmobilistit.fi

Iivannoste (21544), Iivantiiran Kyläyhdistys ry

Iivantiiran kyläyhdistyksen tavoitteena on rakentaa koko kylää kattava kyläverkko. IIVANNOSTE kasvattaa Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnan toteuttaman NOSTE-hankkeen vaikuttavuutta ulottamalla tietoyhteiskunnan hyvin toimivat palvelut osuuskuntaan liittyneisiin Juttua-Hiekkalan kotitalouksiin ja yrityksiin sekä kyläyhdistyksen omistamien asuntojen asukkaisiin. LEADER-metodiin tukeutuva hanke hyödyntää jo olemassa olevaa, NOSTE-hankkeessa tuotettua Internet-yhteyttä. Juttua-Hiekkalan kyläverkkoa varten rakennetaan alueen liittymiä palvelevan laiteaseman Koivulan Erä ry:n toimitiloihin. Huolella suoritetun valmistelutyön ansiosta ja kylän asukkaiden jo suorittamien ponnistusten perusteella hanke on välittömästi toteutettavissa.

Kokonaiskustannukset: 63 184,75 euroa
Julkinen tuki (64,99%): 41 070,00 euroa
Strategian painopiste: käsikynkässä
Alue: Kuhmo
Toteutusaika: 1.4.2016 - 31.8.2018

Lisätietoja: Philip Donner, puh. 0400 404 555
Sähköpostiosoite: pdonner@znak.fi

www.iivantiira.net

Ristijärven Katvelan alueen kehittämishanke 2015-2017 (13615), Ristijärven kunta

Toiminnallinen tavoite: Katvelan alueesta Ristijärven tapahtumakeskus. Aluetta hyödynnetään myös kunnan matkailun kehittämiseen. Toiminnallinen tulos: yhteisöllisyyttä, asumisviihtyisyyttä. Konkreettiset toimenpiteet: alueen toimivuutta parannetaan rakennusten pintoja korjaamalla ja yleisilmettä kohentamalla, piha-alueen pieninvestoinneilla sekä nostetaan kunnallisteknistä valmiutta vastaamaan terveystarkastajien vaatimuksia. Kohderyhmät: kuntalaiset, kesäasukkaat sekä tapahtumien kautta heidän ja kunnan kainuulaiset ja kv-vieraat.

Kokonaiskustannukset: 100 000 euroa
Julkinen tuki (90 %): 90 000 euroa
Strategian painopiste: siniset ajatukset
Alue: Ristijärvi
Toteutusaika: 1.10.2015 - 31.12.2017

Lisätietoja: Harri Helenius, puh. 044 715 9349
Sähköpostiosoite: harri.helenius@ristijarvi.fi


www.ristijarvi.fi

Katvelasta kajahtaa (14590), Ristijärven Martat ry

Ristijärven Martat ry on aloittanut perinteen esille tuomisen, näin syntyi vuosittain järjestettävä Juustoleipätapahtuma. Katvelassa vanha koulunpihapiiri on erinomainen miljöö tapahtumapaikaksi. Puitteiden saamiseksi asianmukaisiksi ja yleisöä ja järjestäjiä suosivaksi tarvitaan telttoja ja pöytiä. Paikalla voi järjestää erilaisia tapahtumia eri järjestöjen toimesta. Kohderyhmä on Martat ja muut paikalliset järjestöt, jotka voivat järjestää omia tilaisuuksia paikalla. Tavoitteena on vilkastuttaa kylän raittia ja saada matkailijoita paikkakunnalle sekä Katvelassa järjestettävien tapahtumien viihtyvyys myös parantuu.

Kokonaiskustannukset: 6 784,33 euroa
Julkinen tuki (73,70%): 5 000 euroa
Strategian painopiste: siniset ajatukset
Alue: Ristijärvi
Toteutusaika: 1.12.2015 - 31.8.2016

Lisätietoja: Katri Tolonen, puh. 050 411 4750
Sähköpostiosoite: katri.tolonen@pp.inet.fi

Sivu päivitetty 3.6.2020