NaesVoemaa! (107520), Sotkamon Yrittäjänaiset ry

Hankkeen tavoite on yritysten toiminnan ja kannattavuuden vahvistaminen yrittäjän työhyvinvoinnin kautta. Yhteishankintana tehtävässä hyvinvointiohjelmassa valmennetaan työhyvinvointia tukevia elämäntapamuutoksia. Yrittäjä on etenkin mikroyrityksissä yrityksen tärkein pääöoma, ja yrittäjän hyvinvointi heijastuu suoraan yrityksen hyvinvointiin. Yritysryhmähankkeen yrityskohtaiset kehitystarpeet liittyvät yritysten osaamista vahvistaviin lyhytkoulutuksiin, joilla joko kehitetään olemassa olevaa ammattitaitoa tai tuodaan uusia palveluita markkinoille. Vuoden kestävä hyvinvointivalmennus antaa mahdollisuuden verkostoitua ja kehittää yhteistyön voimalla syntyvien uusien ideoiden kautta lisää elinvoimaa alueelliseen elinkeinoelämään. Digitaaliseen hyvinvointihankkeen päätöstestien tulosten kautta tapahtuvan tulosten seurannan lisäksi Sotkamon Yrittäjänaiset tekee ohjelmaan osallistuneille yrittäjille palautekyselyn hankkeen vaikuttavuudesta yrityksissä.

Kokonaiskustannukset: 20 532,16 euroa
Julkinen tuki (75 %): 15 399,12 euroa
Strategian painopiste: käsikynkässä
Alue: Sotkamo
Toteutusaika: 28.8.2019 - 31.12.2020

Lisätietoja: Hanna Tertsunen-Troisgros, puh. 0440 489 339
Sähköposti: hanna.tertsunen@gmail.com

Eräilystä elinvoimaa -yritysryhmähanke (96139), Hyrynsalmen kunta

Viiden yrityksen yritysryhmähankkeen pääteema on markkinoinnin tehostaminen. Yritykset tarvitsevat uusia asiakkaita sekä asiakas- ja kassavirtaa tasaisemmin ympäri vuoden.

Tavoitteena on kehittää yhteisiä ohjelmapalvelutuotteita, joissa yritysten toisiaan täydentävät palvelut pääsevät esille. Tarjonta on monipuolista ja monin tavoin paketoitavissa ja yhdisteltävissä.

Kotimaisten asiakkaiden lisääntyminen sekä ulkomaalaisten asiakasryhmien tavoittaminen on yritysryhmän yhteinen tavoite. Yritykset ovat tämän vuoksi valmiita panostamaan sekä yrityksen näkyvyyteen, yhteiseen näkyvyyteen, ristiin markkinointiin sekä hakeutumaan suoraan yhteistyöhön matkatoimiston ja matkanjärjestäjien kanssa. Hankkeessa keskitytään ohjelmapalveluiden tuotteistamiseen sekä markkinoinnin ja myynnin kehittämiseen. Yhteisiä toimenpiteitä ovat:
- ohjelmapalveluiden tuotteistaminen
- matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäyhteistyön kehittäminen
- matkailutuotteen esittelymateriaalit ja markkinointikampanjan rakentaminen sekä
- toiminnan organisointi vuosikellon avulla.

Yrityskohtaisten toimenpiteiden kautta kehitetään yritysten verkkonäkyvyyttä ja suunnitellaan markkinoinnin työkalut ristiinmarkkinointiin soveltuviksi ja yritysten oman palvelumyynnin tarpeisiin.

Kokonaiskustannukset: 55 160,00 euroa
Julkinen tuki (75 %): 41 370,00 euroa
Strategian painopiste: käsikynkässä
Alue: Hyrynsalmi ja Suomussalmi
Toteutusaika: 1.5.2019 - 30.4.2021

Lisätietoja: Pekka Oikarinen, puh. 044 7104 401
Sähköposti: pekka.oikarinen@hyrynsalmi.fi

Uudet wildlife tuotteet (9454), Idän Taiga ry

Hankkeen kantavana teemana on uusien Wildlife- ja villiruoka- ja leirikoulutuotteiden lapsi- ja nuorilähtöinen tuotekehitys. Hankkeen päätavoitteena on tuotekehityksen ja siihen liittyvän koulutuksen avulla parantaa kasvuhaluisten Idän Taigan alueen matkailuyritysten osaamista ja menestymisedellytyksiä vastata nopeasti muuttuviin uudistumistarpeisiin. Yritykset pääsevät myös verkostoitumaan ja vaihtamaan kokemuksia muiden alan ihmisten kanssa. Hankkeen tavoitteena on luoda uusia tuotteita uusille asiakassegmenteille eli lapsille ja nuorille. Tavoitteena on myös pyrkiä luomaan pohjaa kansainväliselle Wildlife-yhteistyölle. Hankkeen kokonaisvaltaisena tavoitteena on saada uusia asiakasryhmiä ja kasvattaa yritysten matkailutuloa sekä edistää alueen matkailupalvelujen vetovoimaisuutta, matkailuelinkeinon kannattavuutta ja kilpailukykyä. Hankkeen kohderyhmänä ovat Idän Taigan alueella sijaitsevat matkailutoimijat. Hankkeen kohdealueena on Kuhmon ja Suomussalmen alue. Hyödynsaajia ovat kaikki välillisesti matkailusta hyötyvät toimijat alueella.

Kokonaiskustannukset: 95 000 euroa
Julkinen tuki (60 %): 57 000 euroa
Strategian painopiste: vihreä voima
Alue: Kuhmo ja Suomussalmi
Toteutusaika: 1.11.2015 - 31.10.2016

Lisätietoja: Virpi Keränen, puh. 040 578 8437
Sähköposti: virpi@wildtaiga.com

Uudet ohjelmapalvelut (10169), Matkailuyhdistys Ukkohalla-Hyrynsalmi Ry

Yritysryhmähankkeessa tavoitteena on löytää ja testata uusia ja monipuolisia ohjelmapalveluja ja ohjelmapalvelujen tarjoajia ja selkeästi aluetta tukevia uusia tapahtumia. Keskeisintä uusille ja vahoille tuotteille ja palveluille tulee olla se, että niitä on helppo tarjota ja tehdä palvelupakettikokonaisuuksia eri asiakasryhmille ja yksittäisille asiakkaille. Yhtenä tavoitteena on maaseutuyrittäjistä löytää ohjelmapalvelujen tuottajia siten että toiminta luontaisesti tukee heidän liiketoimintaa.

Kokonaiskustannukset: 125 000 euroa
Julkinen tuki (75 %): 93 750 euroa
Strategian painopiste: käsikynkässä
Alue: Hyrynsalmi
Toteutusaika: 15.10.2015 - 14.10.2017

Lisätietoja: Kimmo Kyhälä, puh. 0400 689 979
Sähköpostiosoite: kimmo.kyhala@gmail.com

Matkailuyhdistys Ukkohalla-Hyrynsalmi ry

Sivu päivitetty 17.10.2019