Perustamistuki on tarkoitettu ensisijaisesti uusille, aloittaville yrityksille. Toimiville yrityksille perustamistuki on mahdollinen, jos kyseessä on uuden liiketoiminnan perustaminen. Perustamistukea ei voi saada, jos yrittäjä saa/on saanut starttirahaa vuoden 2012 jälkeen.

Perustamistuki uuden aloittavan yrityksen perustamiseen

  • Perustamistukea voi hakea yritystoiminnan perustamissuunnitelmassa oleviin toimenpiteisiin kuten liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen, tuotekehityshankkeisiin, tuotannon pilotointiin, markkinointisuunnitelman laatimiseen, koemarkkinointiin ja vaikkapa kansainvälistymisselvitykseen.
  • Tuen määrä vähintään 5 000 € ja enintään 35 000 €. Tuki maksetaan kahdessa tai kolmessa erässä.

Perustamistuki toimivalle yritykselle uuteen liiketoimintaan

  • Tarkoitettu yrityksille, joka on toiminut hakemuksen jättöhetkellä vähintään 3 vuotta ja oleellisesti laajentuu uusille markkinoille tai uudelle toimialalle.
  • Tukea voidaan hakea esimerkiksi ulkopuolisten palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttöön. Messujen, näyttelyiden ja muiden vastaavien tapahtumien osallistumiseen. Muiden yrityksen uuden liiketoiminnan aloittamiseen liittyviin tarpeellisiin toimenpiteisiin.
  • Tuen määrä vähintään 5 000€ ja enintään 35 000 €. Tuki maksetaan kahdessa tai kolmessa erässä.

Sivu päivitetty 27.6.2016