Omat hankkeet

Elävä Kainuu LEADER ry:llä on mahdollisuus toteuttaa myös omia hankkeita. Yhdistys voi hakea rahoitusta joko omasta rahoituskehyksestään tai ulkopuoliselta rahoittajalta.

Vapaista Verkostoista puhtia paikalliseen kehittämiseen

Elävä Kainuun LEADER ry:n hallinnoimassa hankkeessa aktivoidaan kansalaisia sekä eri toimijatahoja osallistumaan paikalliseen kehittämiseen verkostoitumista hyödyntäen. Tarkoituksena on hakea ratkaisuja ja kehittää toimintatapoja kansalaisten tarpeista/ideoista lähtien.

Siirry tästä linkistä Vapaat Verkostot -hankkeen sivulle

Päättyneet hankkeet

Sivu päivitetty 22.7.2021