Valituille alahankkeiden toteuttajille on pidettu Teams-yhteydellä koulutus hankkeen toteuttamiseen ja hallintoon liittyen ke 24.3.2021. Alla liitteenä on koulutusmateriaali: toteutusinfo alahankkeiden toteuttajille. Suosittelemme jokaisen toteuttajan lukemaan tämän ohjeistuksen.


Alahankkeen toteutus

 • toteutus on alahankkeen toteuttajan vastuulla!
 • alahanke on toteutettava hyväksytyn hakemuksen, kustannusarvion ja tuensiirtosopimuksen mukaisesti
 • hakija toteuttaa alahanketta omalla kustannuksellaan, ja tuki haetaan jälkikäteen maksuun
 • alahankkeessa on tehtävä ne hankinnat, jotka hyväksytty ja joihin tuki myönnetty , mahdollisista muutoksista keskusteltava aina etukäteen Elävä Kainuu Leader ry:n kanssa
 • kaikki toimenpiteet on toteutettava 30.11.2021 mennessä
 • kustannukset haetaan maksuun yhdessä erässä, maksatuksen hakujaksojen määräpäivät ovat 31.5.2021, 30.9.2021, 31.12.2021
 • pysyvyysehto: tuettujen investointien tulee olla siinä käytössä, mihin tuki on myönnetty, vähintään 5 vuotta teemahankkeen loppumaksusta (arvio 4/2027 saakka)
 • viestintä: alahankkeiden toteuttajien odotetaan viestivän hankkeensa toteutuksesta omissa kanavissaan tukihakemuksessa ilmoitetulla tavalla, lisäksi toivottavaa on viestiä oman alueen paikallislehdessä
 • alahankkeen toteutusta koskee yleishyödyllistä hanketta koskevat lait, asetukset ja määräykset.

Maksuhakemusvaiheessa toimenpiteiden toteuttajat toimittavat seuraavat asiakirjat Elävä Kainuu Leader ry:lle:

 • maksuhakemus 3318_Potkua pienhankinnoilla, (palautetaan yhdistyksen sääntöjen mukaisesti allekirjoitetettuna PDF:nä sekä Word -versiona ilman allekirjoituksia)
 • yhteenvetolaskelma (palautetaan Excel-versiona)
 • jäljennökset toimenpiteen toteuttamiseen liittyvistä menotositteista, joista käy ilmi vastaanotettu tavara
 • tarvittaessa talkootyölista allekirjoituksin (Lnro_3322L_Talkootyö)
 • hintavertailu ja saadut tarjoukset, mikäli ne eivät olleet hakemuksen liitteinä
 • kuvat hankinnoista (tiedoston nimeys: yhdistyksen nimi_kannettava tietokone)
 • tiliotteet / maksukuitit
 • pääkirjaote
 • mediajulkaisut
 • loppuraportti (Forms-kysely) .

Maksuhakemusmateriaalit on toimitettava määräaikaan mennessä (31.5.2021, 30.9.2021, 31.12.2021) sähköpostitse osoitteeseen toimisto@kainuuleader.fi

Toki mielellämme otamme vastaan valmiin maksuhakemuksen liitteineen jo ennen kunkin hakujakson viimeistä päivämäärää, näin saamme valmistelutyöhön lisäaikaa.

LisätietojaEeva-Liisa Kemppainen
hankeneuvoja
Elävä Kainuu LEADER ry
Puh. 040 774 2080
Email: eeva-liisa.kemppainen@kainuuleader.fi