Hankkeessa voidaan edistää esimerkiksi asukkaiden palveluja, paikallista kulttuuria tai parantaa kylän viihtyisyyttä. Se voi olla vaikkapa nuorten projekti, ympäristöprojekti tai kansainvälinen yhteistyöhanke. Hankkeen tulosten ja vaikutusten tulee hyödyttää mahdollisimman monia alueen asukkaita.

Tuen myöntämisen edellytyksiä

  • Tuesta saatava hyöty ei saa rajoittua alueellisesti tai hyötyjien perusteella yhteen tai harvaan ennalta tiedossa olevaan ryhmään.
  • Kehittämishankkeen pääasiallisena tavoitteena ei saa olla tavanomaisten yrityksen kehittämiseen tai tuotekehitykseen liittyvien kustannusten poistaminen, eikä tuen avulla tule kehittää hyödykettä tai palvelua, joka on välittömästi tai vähäisin lisätoimin yrityksen tai tietyn yritysryhmän hyödynnettävissä korvauksetta tai käypää korvausta alemmalla hinnalla.
  • Tukea ei myönnetä sellaiseen toimintaan, joka kuuluu julkisyhteisön lakisääteisen pakollisen perustehtävän hoitamiseen.

Tukitaso Elävä Kainuu LEADERIN alueella max. 70 %

  • tuen määrä vähintään 5000 €, jolloin hankkeen kokonaiskustannukset on oltava n. 8500 €
  • tuen määrä enintään 100 000 €.
  • yksityinen raha voi koostua kokonaan talkoista. Talkootyön arvo on 15 euroa henkilötyötunti (yli 15-vuotias) ja konetyö (traktori tai kaivinkone) lisäksi 30 euroa tunnilta.

Sivu päivitetty 3.8.2022