Investointitukea voidaan myöntää

 • tuotantotilojen hankkimiseen tai rakentamiseen
 • koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan
 • aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistojen, patenttien ja valmistusoikeuksien hankintaan.

Investoinnilla tulee olla olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle.

Tukitaso Elävä Kainuu LEADERIN alueella max. 35 %

 • tuen määrä vähintään 2000 €, jolloin hankkeen kokonaiskustannukset on oltava n. 5800 € (alv 0 %)
 • tuen määrä enintään 100 000 €.

Tukea ei voida myöntää

 • korvausinvestointeihin
 • liikennealan investointeihin
 • traktorin, puunkorjuukoneen tai metsätraktorin hankintaan
 • energiaturpeen tuotantoon liittyviin investointeihin
 • yrityksen / liiketoiminnan hankintaan, omistajavaihdoksiin
 • sisäpiirihankintoihin.

Sivu päivitetty 27.6.2016