Hankkeen toteuttamisen voi aloittaa, kun hakija on saanut ilmoituksen hakemuksen vireilletulosta maanmittauslaitoksen sähköpostiosoitteesta. Hanketta voi alkaa toteuttamaan omalla riskillä siihen saakka, kunnes hankkeesta saadaan virallinen rahoituspäätös ELY-keskukselta.

Elävä Kainuu LEADER ry:n henkilöstö kutsuu hankkeen edustajan tukipäätöksen tultua aloituspalaveriin, jossa käydään läpi rahoitusta koskevat ehdot ja ohjeet.

Sivu päivitetty 3.8.2022