SIVUSTOA PÄIVITETÄÄN RAHOITUSKAUDEN 2023-2027 TIEDOILLA MAALISKUUN 2023 AIKANA

Ohjelmakauden 2014-2020 ja siirtymäkauden 2021-2022 rahoituskehys on käytetty.

Yritystukien ja hanketukien osalta vuoden 2022 rahoitusten haku on päättynyt. Rojekti-rahoituksen haku on avoinna 1.3.2023 - 31.5.2023.

Odotamme uuden ohjelmakauden alkamista keväällä 2023, joten nyt on hyvää aikaa jalostaa uusia hankeideoita.

Hanketuen yleiset edellytykset

  • Yleishyödyllisyys, joka tarkoittaa, että tuetusta kohteesta tai toiminnasta hyötyy iso joukko ihmisiä. Investoinnin kohteen tulee pääsääntöisesti olla alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä. ´
  • Hankkeen pääasiallinen tarkoitus ei saa olla taloudellinen toiminta tai voiton tavoittelu.
  • Hankkeessa syntyy jotakin uutta
  • Toimenpide sopii kehittämisohjelmien tavoitteisiin

Yleishyödyllinen investointihanke, joka on tarkoitettu yhteisten, kaikkien käytössä olevien tilojen hankkimiseen, korjaamiseen, rakentamiseen tai laajentamiseen tai yhteiseen käyttöön tulevien koneiden, laitteiden tai käyttöoikeuksien hankkimiseen.

Yleishyödyllinen investointihanke (avautuu uuteen välilehteen)

Teemahanke, jossa kootaan Elävä Kainuu LEADER ry:n määrittelemään teemaan eri toimijoiden toimenpiteitä. Haut avataan tarpeiden ja teemojen mukaisesti ja niiden alku- ja loppuajankohdasta ilmoitetaan aina erikseen.

Teemahanke (avautuu uuteen välilehteen)

Sivu päivitetty 2.11.2022