Hanketuen yleiset edellytykset

  • Yleishyödyllisyys, joka tarkoittaa, että tuetusta kohteesta tai toiminnasta hyötyy iso joukko ihmisiä. Investoinnin kohteen tulee pääsääntöisesti olla alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä. ´
  • Hankkeen pääasiallinen tarkoitus ei saa olla taloudellinen toiminta tai voiton tavoittelu.
  • Hankkeessa syntyy jotakin uutta
  • Toimenpide sopii kehittämisohjelmien tavoitteisiin

Yleishyödyllinen investointihanke, joka on tarkoitettu yhteisten, kaikkien käytössä olevien tilojen hankkimiseen, korjaamiseen, rakentamiseen tai laajentamiseen tai yhteiseen käyttöön tulevien koneiden, laitteiden tai käyttöoikeuksien hankkimiseen.

Yleishyödyllinen investointihanke (avautuu uuteen välilehteen)

Teemahanke, jossa kootaan Elävä Kainuu LEADER ry:n määrittelemään teemaan eri toimijoiden toimenpiteitä. Haut avataan tarpeiden ja teemojen mukaisesti ja niiden alku- ja loppuajankohdasta ilmoitetaan aina erikseen.

Teemahanke (avautuu uuteen välilehteen)

Sivu päivitetty 3.8.2022