Hanketukea haetaan sähköisesti HYRRÄ-järjestelmässä

Organisaatiolla pitää olla Y-tunnus sekä Suomi.fi valtuutus käytössä. Organisaation on huolehdittava hankkeen aikana tietojen ajantasaisuudesta Patentti- ja rekisterihallituksessa sekä Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä. Hyrrään kirjaudutaan pankkitunnuksilla (myös mobiilitunnistautuminen ja HST-kortti).

Hankehakemuksessa on oltava vireille tullakseen seuraavat asiat:

 • tuen hakija
 • hakemuksen kohteena oleva hanke
 • hankkeen kustannukset eriteltyinä sekä niiden määrä ja rahoitus
 • haetun tuen määrä
 • hankesuunnitelma
 • investoinnin osalta investointisuunnitelma

Lisäksi hakemuksen liitteiksi tarvitaan tukimuodosta riippuen

 • yhdistysrekisteriote, säätiörekisteriote, kaupparekisteriote tai kunnan hallintosääntöote
 • yhteisön säännöt tai yhtiöjärjestys
 • selvitys taloudellisesta tilanteesta esim. tilinpäätösasiakirjat (ei koske kuntia ja kuntayhtymiä ja valtion organisaatioita)
 • pöytäkirjanote siitä kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta ja sitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty
 • indikaattorilomake (hakemustyypin mukaisesti)
 • selvitys ALV-velvollisuudesta
 • arvio talkootöistä (lomaketunnus: 3306F)
 • sopimukset (esim. tuen siirto)
 • ohjausryhmän jäsenten suostumukset (jos tarkoitus perustaa ohjausryhmä)
 • selvitykset kustannusten kohtuullisuudesta
 • saadut tarjoukset
 • tarvittavat luvat ja ilmoitukset (esim. rakennuslupa, lupa toiminnan harjoittamiseen, ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä)
 • rakennusinvestoinnin osalta suunnitelma, jossa on: pääpiirrustukset, rakenne-, LVI- sähkö- ja muut vastaavat erikoissuunnitelmat, rakennusselostus, rakennukseen perustuva kustannusarvio tai laskelma

Rakentamista suunnitteleville olemme lisäksi koonneet ohjeita ja vinkkejä alla olevaan liitteeseen. Rakennusselostuksen ja kustannusarvion voi laatia MMM:n lomakkeelle tai sisällyttää vastaavat tiedot omaan asiakirjaan.

Kaikissa hankkeissa tulee selvittää aiottujen hankintojen hintataso, mikäli niiden kustannus on yli 2500 euroa.

Ylläolevassa liitteessä on Kainuun ELY-keskuksen toimijoiden avuksi laatima Excel-lomake. Sitä voi käyttää hintatietojen dokumentoimiseksi hankinnoissa, joiden hankintahinta on yli 2 500 euroa, mutta joissa hankintalakia ei tarvitse noudattaa.

Lomakkeeseen dokumentoidaan kirjalliset tai suullisesti saadut tarjoukset/hintatiedot kolmelta tarkoituksenmukaiselta taholta.

HYRRÄ-palvelu, hanketuen lomakepohja ja hakuohjeet sekä tarvittavat liitteet löytyvät alla olevista linkeistä

Sivu päivitetty 8.3.2022