Yritystukea haetaan sähköisesti HYRRÄ-järjestelmässä

Yrittäjällä on oltava Y-tunnus ja KATSO-palvelun kautta haettu HYRRÄ-valtuutus.

Poikkeuksena tähän ovat aloittavat yritykset. Tukihakemuksen voi jättää jättää vireille HYRRÄSSÄ ennen Y-tunnuksen hankkimista yrittäjän henkilötunnuksella. Y-tunnus on kuitenkin hankittava ennen kuin päätös yritystuesta voidaan tehdä.

Yritystukihakemuksessa on oltava vireille tullakseen seuraavat asiat:

 • tuen hakija
 • hakemuksen kohteena oleva toimenpide
 • toimenpiteen tai hankkeen kustannukset eriteltyinä sekä niiden määrä ja rahoitus
 • haetun tuen määrä
 • yrityksen liiketoimintasuunnitelma + maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelma (Yritystutkimusneuvottelukunnan lomake T2 ja T4 tai muuten vastaavat tiedot). Liiketoimintasuunnitelman laatimisessa ja päivittämisessä saa apua alueemme yritysneuvojilta sekä Yritys-Suomen sivustolta.
 • investoinnin osalta investointisuunnitelma
 • kehittämistoimenpiteiden osalta suunnitelma ja kustannusarvio, ellei sisälly liiketoimintasuunnitelmaan.

Lisäksi hakemuksen liitteiksi tarvitaan

 • jäljennös tuloslaskelmasta ja taseesta hakemusta edeltävältä kahdelta vuodelta
 • velkaluettelo (Yritystutkimusneuvottelukunnan lomake T7 tai muuten vastaavat tiedot)
 • rakennusinvestoinnin osalta suunnitelma, jossa on: pääpiirrustukset, rakenne-, LVI- sähkö- ja muut vastaavat erikoissuunnitelmat, rakennusselostus, rakennukseen perustuva kustannusarvio tai laskelma
 • indikaattorilomake, mavi3305ind (sisältyy sähköiseen hakemukseen)
 • jäljennökset tarvittavista luvista
 • tarvittaessa jäljennös vuokrasopimuksesta sekä selvitys vuokraoikeuden pysyvyydestä.

Rakentamista suunnitteleville olemme lisäksi koonneet ohjeita ja vinkkejä alla olevaan liitteeseen.

Rakennusselostuksen ja kustannusarvion voi laatia MMM:n lomakkeelle tai sisällyttää vastaavat tiedot omaan asiakirjaan.

Kaikissa hankkeissa tulee selvittää aiottujen hankintojen hintataso, mikäli niiden kustannus on yli 2500 euroa.

Ylläolevassa liitteessä on Kainuun ELY-keskuksen toimijoiden avuksi laatima Excel-lomake. Sitä voi käyttää hintatietojen dokumentoimiseksi hankinnoissa, joiden hankintahinta on yli 2 500 euroa, mutta joissa hankintalakia ei tarvitse noudattaa.

Lomakkeeseen dokumentoidaan kirjalliset tai suullisesti saadut tarjoukset/hintatiedot kolmelta tarkoituksenmukaiselta taholta.HYRRÄ-palvelu, Katso-palvelu, hanketuen lomakepohja ja hakuohjeet sekä tarvittavat liitteet löytyvät alla olevista linkeistä

Sivu päivitetty 28.7.2016