Move it! Yhdistysten pienet liikuttavat ideat 1.1.2017 - 30.4.2019

Teemahankkeen tavoitteena oli luoda Elävä Kainuu Leaderin toiminta-alueelle uusia liikunnallisia, luonnonläheisiä matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia.

Alahankkeissa toteutettavilla investoinneilla voitiin hankkia tai rakentaa yhteiseen käyttöön tulevia liikuntavälineitä, -laitteita tai liikuntapaikkoja sisä- ja ulkoliikuntaan. Näiden toimenpiteiden avulla vahvistettiin alueiden uusia liikunnallisia harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, lisättiin eri ikäisten yhteistyötä, sekä lisättiin maaseudulla sijaitsevien alueiden vetovoimaa asuin- ja lomanviettopaikkana.

Teemahankkeessa hankkeen hallinnoinnista vastasi Elävä Kainuu LEADER ry ja tukea hakevat yhdistykset toimivat alahankkeiden toteuttajina. Elävä Kainuu vastasi hankkeessa toimenpiteiden kokoamisesta, Hyrrä-järjestelmän käytöstä sekä alahankkeiden toteuttajien yhteisestä kouluttamisesta ja opastuksesta.

Alahankkeita toteuttavat yhdistykset vastasivat oman alahankkeensa investointitoimenpiteen toteuttamisesta sekä investoinnin käyttöön liittyvistä asioista (saatavuus, turvallisuus, huolto jne). Teemahanke tarjosi hakijoille mahdollisuuden tutustua hanketoimintaan mahdollisimman kevyin hallinnollisin järjestelyin.

Move it -teemahanke liittyi sekä Suomi100-juhlavuoteen että sen Unelmat Liikkeelle-hankkeeseen. Hanketta toteutettiin yhteistyössä Kainuun Liikunta ry:n kanssa.

Saavutetut tavoitteet

Hankkeessa toteutettiin 10 tavoitekuvauksen mukaista yhdistysten toimenpidettä. Toteuttajina olivat: Hyryn Korpisudet ry, Pyhännänkylän kyläyhdistys ry, Ristijärven 4H-yhdistys ry, Ristijärven Pyry ry, Lentiiran kyläyhdistys ry, Lauvuksen kyläyhdistys ry, Tipasojan kyläyhdistys ry, Rasti-Hyry ry, Soidinvaaran kyläseura ry, sekä Raatteen kyläyhdistys ry. Näistä kuusi yhdistystä oli ensimmäistä kertaa toteuttamassa hanketta.

Hankkeen tavoitteena oli 5900 maaseutualueilla asuvaa hyötyjää. Hankkeen toteuttajille tehdyn kyselyn perusteella hyötyjiä oli 3800, joka on suhteessa toimenpidehakemusten määrään.

Ympäristöä parantavia toimia toimenpiteissä toteutui useitakin hankkeiden yhteydessä, niistä mainittavimpia ovat seuraavat: rannan kunnostus Sotkamon Soidinvaaralla, sekä metsittyneen urheilukentän raivaaminen ja ottaminen uudelleen käyttöön Lauvuksella Kuhmossa. Hankkeen tavoitteisiin oli kirjattu 2 parannusta ympäristöön.

Rakennettuja, kunnostettuja tai/ja varusteltuja liikunnallisia rakennelmia hankkeessa toteutettiin tavoitteen mukaisesti 6 kappaletta: kaksi liikuntakenttää (Kuhmo, Sotkamo), paljasjalkapolku liikuntaratoineen ja kotineen (Kuhmo), frisbeegolfrata (Sotkamo), laituri, jossa samalla kunnostettiin rantaa (Sotkamo), sekä tanssilavarakenteet Suomussalmelle.

Osallisuus: toimenpiteissä tehtiin yhteensä 829 tuntia vastikkeetonta työtä, hieman yli tavoitteen, joka oli 800 tuntia.

Toteutettuja toimenpiteitä

  • Partiotoiminnan käynnistäminen uudelleen Hyrynsalmella
  • Uudet kaikkien käytössä olevat suunnistusalueet Hyrynsalmelle
  • Ensimmäinen paljasjalkapolku Kuhmon Lentiiraan – ehkä koko Kainuuseen
  • Liikuteltavat tanssilavaelementit Raatteen kylään
  • Uudelleen käyttöön otettu, jo metsittynyt urheilukenttä varusteineen Lauvuksen kylälle Kuhmoon
  • Monitoimikenttä ja frisbeegolf-rata Tipaskylälle Sotkamoon
  • Sähköpyöriä ja rullasuksia Ristijärvelle – kaikille käyttöön tai kokeiltavaksi
  • Pyhännänkylän kylätalosta Ristijärvellä monipuolinen liikunnallinen kyläkeskus (Beach volley- lentopallo, pesäpallo, yhteinen tulipaikka sekä latuhöylä latujen kunnostukseen).
  • Yhdistysten yhteinen liikunnallinen Move it! -loppuseminaari Kuhmo-talolla 20.10.2018

Hyrynsalmen partiolaiset polkuvaelluksella 18.9.2017.

Rasti-Hyryn polkuvaelluksella 18.9.2017 paistettiin makkaraa laavulla

Lentiiran kyläyhdistyksen avokota.

avokota

Tipasojan monitoimikenttä ja frisbeegolfrata

kesäkuva monitoimikentästä TIpasojalla