Elävä Kainuun LEADER ry:n hallinnoimassa hankkeessa aktivoidaan kansalaisia sekä eri toimijatahoja osallistumaan paikalliseen kehittämiseen verkostoitumista hyödyntäen. Tarkoituksena on hakea ratkaisuja ja kehittää toimintatapoja kansalaisten tarpeista/ideoista lähtien.

Toimivat vapaat verkostot

Tervetuloa mukaan toimintaamme

Verkoston nimi: Yhistykset yhessä
Toiminta-alue: Suomussalmi
Tarkoitus: Toimia viestinviejänä/tuojana yhdistysten yhteisissä asioissa kuntaan ja muihin yhteistyötahoihin päin.
Toiminta alkanut: 13.1.2020
Yhteyshenkilö: Esko Seppä, puh. 0400 536 591, eskose60@hotmail.com


Verkoston nimi: Hyvinvointipäivä
Toiminta-alue: laaja
Tarkoitus: Koota hyvinvointi -teemalla toimijoita, asiakkaita, yrittäjiä, luennoitsijoita jne. yhteen Suomussalmen liikuntahallilla la 24.10.2020 järjestettävään hyvinvointipäivään.
Toiminta alkanut: 13.1.2020
Yhteyshenkilö: Merja Karjalainen, puh. 040 5769057, jaanamerja@gmail.com


Verkoston nimi: Tiijätkö mitä?
Toiminta-alue: Kainuu (pl.Kajaani)
Tarkoitus: Jokaisesta alueemme kunnasta aktivoidaan 2-3 henkilöä, jotka tiedottavat yhdistyksien työllistämisen / yhdistyksissä työllistymisen mahdollisuuksista alueellansa.
Toiminta alkanut: 20.2.2020
Yhteyshenkilö: Eija Kemppainen, puh. 044 7799 483, eija.kemppainen@4h.fi

Tietoa hankkeesta

Hankkeen tavoite ja toteutusaika?

Tavoitteena on muodostaa Sotkamoon, Kuhmoon, Ristijärvelle, Hyrynsalmelle ja Suomussalmelle kaikille toimijoille avoimia vapaita verkostoja, joiden toimintaan voi osallistua myös alueen ulkopuolelta. Verkostot toimivat jonkun itse tärkeäksi kokemansa kehittämishaasteen/ongelman ratkaisemiseksi tai ihan vain jonkun itselleen tärkeän asian edistämiseksi. Myös jo olemassa olevat verkostot voivat lähteä mukaan toimintaan.

Hankkeen toiminnallinen toteutusaika on 1.11.2019 – 31.12.2020

Mitä hankkeessa tehdään?

Vuoden 2019 lopussa hanke tekee yhteistyötä kuntien ja muiden hankkeiden kanssa sekä kartoittaa jo olemassa olevia verkostoja ja hyviä käytäntöjä muualta. Verkostot voivat aloittaa toimintansa milloin tahansa hankkeen aikana. Kuntakohtaiset kyselyt tehdään vuoden 2020 alussa, jonka jälkeen kutsutaan kunnittain koolle kaikille avoimet työpajat. Työpajoissa tärkeäksi koettujen aihealueiden ympärille muodostetaan vapaita verkostoja, joissa kehitystyötä tehdään yhdessä. Osallistujille järjestetään opintomatka kohteeseen, josta verkostot saavat uusia ideoita ja rohkaisua toimintaansa. Verkostot toimivat syksyyn 2020 saakka. Lopuksi kootaan yhteen toiminnan tulokset. Hankeen päätyttyä tavoitteena on, että vapaista verkostoista muodostuu pysyvä paikallisen kehittämisen toimintatapa.

Miten mukaan Vapaisiin verkostoihin?

* Ilmoita kiinnostuksen kohde ja yhteystietosi hankevetäjälle, sinut voidaan vinkata mukaan jo toimivaan verkostoon.
* Kokoa itse verkosto oman kehittämisaiheen/-idean ympärille.
* Yksi ryhmästä toimii yhteyshenkilönä (verkoston äänenä) ja pitää yhteyttä on hankevetäjään. Yhteyshenkilön tehtävänä on koordinoida verkoston toimintaa ja jäseniä.
* Osallistu kunnissa järjestettäviin tilaisuuksiin.
* Osallistu somessa järjestettäviin tilaisuuksiin
* Voit halutessasi olla osallisena monissa verkostoissa


Miksi kannattaa osallistua?

* Voit vaikuttaa juuri sinua kiinnostavaan asiaan.
* Verkostoidut samanhenkisten ihmisten kanssa.
* Saat apua verkostolta, kun haluat muuttaa jonkin maaseudun asian nykytilaa.
* Matala osallistumiskynnys.
* Keräät uusia kokemuksia.
* Opit uusia toiminnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia (sanoista tekoihin).


Osa-aikaisena hankevetäjänä toimii tradenomi Eeva-Liisa Kemppainen.


Somessa on helppo sanoa, nyt myös tartutaan toimeen!

Yhteystiedot:


Eeva-Liisa Kemppainen
hankevetäjä
Elävä Kainuu LEADER ry
Puh. 040 774 2080
Email: eeva-liisa.kemppainen@kainuuleader.fi

Sivu päivitetty 31.3.2020