Yritystukea voidaan myöntää pienille aloittaville ja toimintaansa laajentaville maaseutuyrityksille (alle 10 htv). Tavoitteena on saada maaseutualueelle uusia palveluita ja työpaikkoja sekä kehittää alueen yritystoimintaa. Maaseudun yritystukia voivat hakea maaseudun yrittäjät - maatilakytköstä ei vaadita.

Lue lisää yritystuista oheisesta linkistä.

Yritystuet

Yritystuen yleiset edellytykset

  • yritystoimenpide sopii kehittämisohjelmien tavoitteisiin
  • yrityksellä on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan
  • riittävä ammattitaito
  • pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle
  • tuki ei saa vääristää kilpailua
  • yrityksen tulee esittää toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma suunnitelma toimenpiteistä, joihin tukea haetaan ja kustannusarvio
  • tukea ei myönnetä yrityksen tavanomaiseen toimintaan

Tukimuotoja ovat:

Perustamistuki, jota voi saada uuden yrityksen perustamiseen ja jossain tapauksissa yrityksen merkittävään tuotannon tai liiketoiminnan muutokseen.

Lue lisää perustamistuesta

Investointituki, joka on tarkoitettu esim. tuotantotilojen hankkimiseen tai rakentamiseen, koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan sekä aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistojen, patenttien ja valmistusoikeuksien hankintaan.

Lue lisää investointituesta

Tuki aineellisten investointien toteutettavuustutkimukseen , joka on tarkoitettu asiantuntijapalveluiden hankintaan investoinnin edellytysten selvittämisessä ja suunnittelussa.

Lue lisää toteutettavuustutkimuksesta

Sivu päivitetty 9.4.2020