Hanketuet kohdistetaan yleishyödyllisiin kehittämis- ja investointitoimenpiteisiin. Rahoitusta voivat hakea yksityis- tai julkisoikeudelliset yhteisöt kuten rekisteröidyt yhdistykset, kunnat, oppilaitokset ja säätiöt.

Lue lisää alla olevasta linkistä

Maaseudun kehittämishankkeet

Hanketuen yleiset edellytykset

  • Yhteishyödyllisyys, joka tarkoittaa, että tuetusta kohteesta tai toiminnasta hyötyy iso joukko ihmisiä. Investoinnin kohteen tulee pääsääntöisesti olla alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä. ´
  • Hankkeen pääasiallinen tarkoitus ei saa olla taloudellinen toiminta tai voiton tavoittelu.
  • Hankkeessa syntyy jotakin uutta
  • Toimenpide sopii kehittämisohjelmien tavoitteisiin

Yleishyödyllinen investointihanke, joka on tarkoitettu yhteisten, kaikkien käytössä olevien tilojen hankkimiseen, korjaamiseen, rakentamiseen tai laajentamiseen tai yhteiseen käyttöön tulevien koneiden, laitteiden tai käyttöoikeuksien hankkimiseen.

Lue lisää yleishyödyllisestä investointihankkeesta

Teemahanke, jossa kootaan Elävä Kainuu LEADER ry:n määrittelemään teemaan eri toimijoiden toimenpiteitä. Haut avataan tarpeiden ja teemojen mukaisesti ja niiden alku- ja loppuajankohdasta ilmoitetaan aina erikseen.

Lue lisää teemahankkeista

Sivu päivitetty 14.4.2020