Päätösvaltaa Elävä Kainuu LEADER ry:ssä käyttää 9 -henkinen hallitus, jossa ovat tasaisesti edustettuina julkishallinnon, yhdistysten/yritysten ja paikallisten asukkaiden edustajat. Tämän ns. kolmikannan lisäksi hallitusten jäsenet valitaan maantieteellisesti kattavasti eri puolilta toiminta-aluetta.

Yhdistyksen hallitus käsittelee saapuneet tukihakemukset ja puoltaa/hylkää Leader-rahoituksen "Kaveria ei jätetä" -kehittämisstrategian, ennalta päätettyjen valintakriteerien sekä vuosittaisen rahoituskiintiön puitteissa. Hallituksen tehtäviin kuuluu myös mm. päättää toimintatavoista, palkata tarvittava henkilöstö ja pitää yhteyttä yhteistyö- ja sidosryhmiin sekä omiin taustatahoihinsa.

Hallitus kokoontuu noin 5-6 kertaa vuodessa. Kokouksia pidetään mahdollisuuksien mukaan eri puolilla Elävä Kainuu LEADER:in toiminta-aluetta.

Kokouksessa käsiteltäväksi aiottu hakemus on jätettävä sähköisesti Hyrrä-järjestelmään määrättyyn päivämäärään mennessä. Tärkeät päivämäärät löydät alta.

Hallituksen jäsenet 2017 - 2018

Vuonna 2017 jättö- ja käsittelyajat tukihakemuksille Elävä Kainuu Leaderissä :

  • Kokous / jättö (täydelliset hakemukset Hyrrässä) 23.2. / 31.1., 26.4. / 31.3., (vuosikokous 15.5.), 11.5./30.5., 17.8. / 30.6., 11.10. / 8.9., 30.11. / 31.10.,

Sivu päivitetty 27.6.2016