Uudet wildlife tuotteet (9454), Idän Taiga ry

Hankkeen kantavana teemana on uusien Wildlife- ja villiruoka- ja leirikoulutuotteiden lapsi- ja nuorilähtöinen tuotekehitys. Hankkeen päätavoitteena on tuotekehityksen ja siihen liittyvän koulutuksen avulla parantaa kasvuhaluisten Idän Taigan alueen matkailuyritysten osaamista ja menestymisedellytyksiä vastata nopeasti muuttuviin uudistumistarpeisiin. Yritykset pääsevät myös verkostoitumaan ja vaihtamaan kokemuksia muiden alan ihmisten kanssa. Hankkeen tavoitteena on luoda uusia tuotteita uusille asiakassegmenteille eli lapsille ja nuorille. Tavoitteena on myös pyrkiä luomaan pohjaa kansainväliselle Wildlife-yhteistyölle. Hankkeen kokonaisvaltaisena tavoitteena on saada uusia asiakasryhmiä ja kasvattaa yritysten matkailutuloa sekä edistää alueen matkailupalvelujen vetovoimaisuutta, matkailuelinkeinon kannattavuutta ja kilpailukykyä. Hankkeen kohderyhmänä ovat Idän Taigan alueella sijaitsevat matkailutoimijat. Hankkeen kohdealueena on Kuhmon ja Suomussalmen alue. Hyödynsaajia ovat kaikki välillisesti matkailusta hyötyvät toimijat alueella.

Kokonaiskustannukset: 95 000 euroa
Julkinen tuki (60 %): 57 000 euroa
Strategian painopiste: vihreä voima
Alue: Kuhmo ja Suomussalmi
Toteutusaika: 1.11.2015 - 31.10.2016

Lisätietoja: Virpi Keränen, puh. 040 578 8437
Sähköposti: virpi@wildtaiga.com

Uudet ohjelmapalvelut (10169), Matkailuyhdistys Ukkohalla-Hyrynsalmi Ry

Yritysryhmähankkeessa tavoitteena on löytää ja testata uusia ja monipuolisia ohjelmapalveluja ja ohjelmapalvelujen tarjoajia ja selkeästi aluetta tukevia uusia tapahtumia. Keskeisintä uusille ja vahoille tuotteille ja palveluille tulee olla se, että niitä on helppo tarjota ja tehdä palvelupakettikokonaisuuksia eri asiakasryhmille ja yksittäisille asiakkaille. Yhtenä tavoitteena on maaseutuyrittäjistä löytää ohjelmapalvelujen tuottajia siten että toiminta luontaisesti tukee heidän liiketoimintaa.

Kokonaiskustannukset: 125 000 euroa
Julkinen tuki (75 %): 93 750 euroa
Strategian painopiste: käsikynkässä
Alue: Hyrynsalmi
Toteutusaika: 15.10.2015 - 14.10.2017

Lisätietoja: Kimmo Kyhälä, puh. 0400 689 979
Sähköpostiosoite: kimmo.kyhala@gmail.com

Matkailuyhdistys Ukkohalla-Hyrynsalmi ry

Sivu päivitetty 26.9.2016